O odjelu

Description

Povijest Odjela za matematiku PMF-a u Splitu, kao i matičnog fakulteta, počinje osnivanjem Više pedagoške škole u Splitu. Odjel baštini postignuća djelovanja te dvogodišnje škole za izobrazbu nastavničkog kadra u segmentu matematičkih studija. Slijedi sedamdesetak godina dugi period razvoja Odjela do današnjih dana kao ustrojbene jedinice nekoliko visokoškolskih ustanova različitih imena, uz njegovu stalno rastuću aktivnost u organizaciji matematičkih studija i znanstvenoj djelatnosti.

Odjel za Matematiku 2014

Odjel za matematiku, 2014.

Neki važniji momenti u razvoju su:

  • 1945. – osnivanje dvogodišnje Više pedagoške škole;
  • 1951. – studiji na VPŠ postaju trogodišnji;
  • 1961. – osnivanje Pedagoške akademije;
  • 1978./79. – pokretanje četverogodišnjeg nastavničkog studija matematike i fizike u okviru integracije s Filozofskim fakultetom u Zadru;
  • 1985./86. – pokretanje četverogodišnjeg nastavničkog studija matematike i informatike;
  • 1991. – odvajanje od FF Zadar u samostalni Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu;
  • 1998./99. – pokretanje četverogodišnjeg jednopredmetnog nastavničkog studija matematike;
  • 2005./06. – prelazak na ‘bolonjski’ sustav studiranja i pokretanje trogodišnjih preddiplomskih studija matematike, matematike i informatike, te matematike i fizike;
  • 2007. – integriranje u Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike svih četiriju hrvatskih sveučilišta;
  • 2008./09. – početak dvogodišnjih diplomskih studija. Kao kontinuitet duge tradicije tu su nastavnički diplomski studiji matematike, matematike i informatike te matematike i fizike, ali pokreću se i nenastavnički diplomski matematički studiji računarskog i teorijskog smjera.

2008. godine, u proceduri osnivanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odjel dobiva svoj današnji naziv.

Opširnije o povijesti Odjela pročitajte ovdje.

Kalendar događanja Odjela  

Članovi odjela

Description

http://www.pmfst.unist.hr/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/nikola-koceic-bilan.jpg
Nikola Koceić-Bilan Pročelnik odjela, izvanredni profesor kabinet B3-15 koceic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2017/04/Marija_Bliznac.Trebjesanin.png
Marija Bliznac Trebješanin Asistent kabinet B3-67 marbli@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Snjezana-Braic.png
Snježana Braić Docent kabinet B3-31 sbraic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Andrijana-Curkovic.png
Andrijana Ćurković Viši asistent kabinet B3-64 andrijana.curkovic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Goran-Erceg.png
Goran Erceg Poslijedoktorand kabinet B3-62 gorerc@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Anka-Golemac.png
Anka Golemac Redoviti profesor kabinet B3-13 anka.golemac@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2014/10/Vesna-Gotovac.png
Vesna Gotovac Poslijedoktorand kabinet B3-66 vgotovac@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Borka-Jadrijevic.png
Borka Jadrijević Izvanredni profesor kabinet B3-09 borka@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2016/04/Ivan-Jelic.png
Ivan Jelić Asistent kabinet B3-30 ivan.jelic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Milica-Klaricic-Bakula.png
Milica Klaričić-Bakula Izvanredni profesor kabinet B3-28 milica@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Sasa-Kresic-Juric.png
Saša Krešić Jurić Redoviti profesor trajno zvanje kabinet B3-32 skresic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Ana-Lastre.png
Ana Laštre Viši asistent kabinet B3-65 alastre@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Josko-Mandic.png
Joško Mandić Izvanredni profesor kabinet B3-10 josko.mandic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Tea-Martinic.png
Tea Martinić Bilać Poslijedoktorand kabinet B3-67 tea.martinic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Marko-Matic.png
Marko Matić Redoviti profesor kabinet B3-11 mmatic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Vlasta-Matijevic.png
Vlasta Matijević Redoviti profesor kabinet B3-12 vlasta.matijevic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2016/04/Dino-Peran.png
Dino Peran Asistent kabinet B3-60 dino.peran@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Jurica-Peric.png
Jurica Perić Docent kabinet B3-34 jperic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2017/04/Jelena_plestina.png
Jelena Pleština Asistent kabinet B3-61 jplestina@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Gordan-Radobolja.png
Gordan Radobolja Docent kabinet B3-29 gordan@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2014/10/Screenshot_16.png
Aljoša Šubašić Poslijedoktorand kabinet B3-63 aljsub@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/uploads/sites/6/2017/09/ugrina-1.png
Ivo Ugrina Docent kabinet B3-66 ivo.ugrina@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Tanja-Vojkovic.png
Tanja Vojković Poslijedoktorand kabinet B3-61 tanja@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Tanja-Vucicic.png
Tanja Vučičić Izvanredni profesor kabinet B3-14 tanja.vucicic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Damir-Vukicevic.png
Damir Vukičević Redoviti profesor kabinet B3-33 damir.vukicevic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-matematiku/wp-content/themes/argo/assets/img/math/clanovi/Zeljka-Zoric.png
Željka Zorić Viši predavač kabinet B3-30 zzoric@pmfst.hr

Aktivnosti

Description

Studij matematike

Description

Matematički studij u Splitu postoji već više od 60 godina. Odjel za matematiku danas djeluje u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Cilj studija je osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i srednjim školama, u firmama čija je djelatnost veza uz visoke tehnologije, u bankama, osiguravajućim društvima i sl. Odjel za matematiku takodjer izvodi poslijediplomski doktorski studij iz matematike u suradnji sa Sveučilistima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. U skoroj budućnosti se očekuje otvaranje novih smjerova na diplomskom studiju matematike.

Pored izvodjenja nastave Odjel za matematiku ima vrlo razvijenu znanstvenu djelatnost iz područja teorijske i primijenjene matematike. Istraživanja se izvode kroz šest znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te kroz bilateralne projekte sa drugim zemljama. Odjel ima razvijenu suradnju sa drugim institucijama u Hrvatskoj kao što su Matematički odjel PMF-a u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, te međunarodnu suradnju sa sveučilištima iz SAD-a, Mađarske, Australije, Izraela i drugih zemalja. Na odjelu se redovito održavaju znanstveni seminari iz područja topologije i teorije nejednakosti, a matematički kolokviji se održavaju u sklopu Splitskog matematičkog društva. Djelatnici odjela sudjeluju u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a posebno je uspješno organiziran Treći hrvatski matematički kongres održan 2004 god. u Splitu.