O odjelu

Description

Povijest Odjela za matematiku PMF-a u Splitu, kao i matičnog fakulteta, počinje osnivanjem Više pedagoške škole u Splitu. Odjel baštini postignuća djelovanja te dvogodišnje škole za izobrazbu nastavničkog kadra u segmentu matematičkih studija. Slijedi sedamdesetak godina dugi period razvoja Odjela do današnjih dana kao ustrojbene jedinice nekoliko visokoškolskih ustanova različitih imena, uz njegovu stalno rastuću aktivnost u organizaciji matematičkih studija i znanstvenoj djelatnosti.

Odjel za Matematiku 2014

Odjel za matematiku, 2014.

Neki važniji momenti u razvoju su:

 • 1945. – osnivanje dvogodišnje Više pedagoške škole;
 • 1951. – studiji na VPŠ postaju trogodišnji;
 • 1961. – osnivanje Pedagoške akademije;
 • 1978./79. – pokretanje četverogodišnjeg nastavničkog studija matematike i fizike u okviru integracije s Filozofskim fakultetom u Zadru;
 • 1985./86. – pokretanje četverogodišnjeg nastavničkog studija matematike i informatike;
 • 1991. – odvajanje od FF Zadar u samostalni Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu;
 • 1998./99. – pokretanje četverogodišnjeg jednopredmetnog nastavničkog studija matematike;
 • 2005./06. – prelazak na ‘bolonjski’ sustav studiranja i pokretanje trogodišnjih preddiplomskih studija matematike, matematike i informatike, te matematike i fizike;
 • 2007. – integriranje u Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike svih četiriju hrvatskih sveučilišta;
 • 2008./09. – početak dvogodišnjih diplomskih studija. Kao kontinuitet duge tradicije tu su nastavnički diplomski studiji matematike, matematike i informatike te matematike i fizike, ali pokreću se i nenastavnički diplomski matematički studiji računarskog i teorijskog smjera.

2008. godine, u proceduri osnivanja Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Odjel dobiva svoj današnji naziv.

Opširnije o povijesti Odjela pročitajte ovdje.

Kalendar događanja Odjela  

Članovi odjela

Description

Pročelnik Odjela za Matematiku

Pročelnik Odjela za Matematiku

NIKOLA KOCEIĆ-BILAN izvanredni profesor

koceic@pmfst.hr

B-3-15

Snježana Braić

sbraic@pmfst.hr

B-3-31

Snježana Braić

Andrijana Ćurković

andrijana.curkovic@pmfst.hr

B-3-64

Andrijana Ćurković

Goran Erceg

gorerc@pmfst.hr

B-3-62

Goran Erceg

Anka Golemac

anka.golemac@pmfst.hr

B-3-13

Anka Golemac

Borka Jadrijević

borka@pmfst.hr

B-3-09

Borka Jadrijević

Ivan Jelić

ivan.jelic@pmfst.hr

B3 - 60

Ivan Jelić

Milica Klaričić-Bakula

milica@pmfst.hr

B-3-28

Milica Klaričić-Bakula

Nikola Koceić-Bilan

koceic@pmfst.hr

B-3-15

Nikola Koceić-Bilan

Saša Krešić Jurić

skresic@pmfst.hr

B-3-32

Saša Krešić Jurić

Ana Laštre

alastre@pmfst.hr

B-3-65

Ana Laštre

Joško Mandić

josko.mandic@pmfst.hr

B-3-10

Joško Mandić

Tea Martinić Bilać

tea.martinic@pmfst.hr

B-3-67

Tea Martinić Bilać

Marko Matić

mmatic@pmfst.hr

B-3-11

Marko Matić

Vlasta Matijević

vlasta.matijevic@pmfst.hr

B-3-12

Vlasta Matijević

Dino Peran

dino.peran@pmfst.hr

B3-60

Dino Peran

Jurica Perić

jperic@pmfst.hr

B-3-34

Jurica Perić

Gordan Radobolja

gordan@pmfst.hr

B-3-29

Gordan Radobolja

Tanja Vojković

tanja@pmfst.hr

B-3-61

Tanja Vojković

Tanja Vučičić

tanja.vucicic@pmfst.hr

B-3-14

Tanja Vučičić

Damir Vukičević

damir.vukicevic@pmfst.hr

B-3-33

Damir Vukičević

Željka Zorić

zzoric@pmfst.hr

B-3-30

Željka Zorić

Marija Bliznac Trebješanin

marbli@pmfst.hr

B3-67

Marija Bliznac Trebješanin

Jelena Pleština

jplestina@pmfst.hr

B-3-61

Jelena Pleština

Ivo Ugrina

ivo.ugrina@pmfst.hr

B3-66

Ivo Ugrina

Osobni podaci

Ime i prezime : Snježana Braić, Docent

Zvanje : Srpanj 2010., docent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa : Teorija dizajna

Web : http://www.pmfst.hr/~sbraic/


Radno iskustvo

2012. - 2015. Prirodoslovno-matematički fakultet Split
pročelnica Odjela za matematiku

2010.- Prirodoslovno-matematički fakultet Split
docent

2007.-2010. Prirodoslovno-matematički fakultet Split
viši asistent

1997.-2007. Prirodoslovno-matematički fakultet Split
asistent

1996.-1997. Prirodoslovno-matematički fakultet Split
stručni suradnik


Obrazovanje

2007. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, doktorat iz područja prirodnih znanosti, polje matematika

2005. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb, poslijediplomski studij matematike

1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Split, smjer matematika-informatika

1989. Srednja škola u Omišu, smjer matematika i informatika

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221154

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • istraživač: Tranzitivne grupe i s njima povezane diskretne strukture, 2007.-
 • istraživač: Neke konačne matematičke strukture, 2001.-2006.

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Uvod u vjerojatnost i statistiku
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Diferencijalni i integralni račun II
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u matematiku
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Euklidski prostori
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Metodika nastave elementarne geometrije
  diplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Andrijana Ćurković, viši asistent

Zvanje : Lipanj 2013., viši asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Primijenjena matematika i matematičko modeliranje

Uže područje intersa : Asimptotička analiza u mehanici kontinuuma


Radno iskustvo

2007. - Prirodoslovno-matematički faklutet Split

2004. – 2007. Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb


Obrazovanje

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb (dr. sc.)

Prirodoslovno-matematički fakultet Zagreb (dipl. ing.)

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Diferencijalni i integralni račun 1
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Kompleksna analiza
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Matematički programski alati 2
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Uvod u matematiku
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Diferencijalni i integralni račun 1
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematički programski alati 1
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika 3
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika 4
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Obične diferencijalne jednadžbe
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb
 • vježbe: Kombinatorna i diskretna matematika
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb
 • vježbe: Računarski praktikum 1
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb
 • vježbe: Računarski praktikum 2
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb
 • vježbe: Elementarna matematika 2
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb
 • vježbe: Linearna algebra
  preddiplomska nastava, PMF Zagreb

Osobni podaci

Ime i prezime : Goran Erceg, asistent – znanstveni novak

Zvanje : Ožujak 2010., asistent – znanstveni novak

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Geometrija i topologija

Uže područje intersa : Teorija kontinuuma, Dinamički sustavi


Radno iskustvo

2010. – Prirodoslovno-matematički fakultet Split

2010. Osnovna škola Spinut, Split

2009. III. gimnazija, Split


Obrazovanje

Prirodoslovno-matematički fakultet Split

III. gimnazija, Split

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=320584

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Mini conference on continuum theory and dynamical systems, Maribor, June 21-22, 2010.
 2. Mini workshop on dynamical systems, Zagreb, June 23, 2010.
 3. Workshop on Inverse Limits with set-valued Functions, Richmond VA, USA, March 16, 2014.
 4. 5th Croatian Mathematical Congress, Rijeka, June 18-21, 2012.

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Generalized inverse limits of inverse sequences of generalized inverse limits, Dubrovnik VII - Geometric Topology, Dubrovniky 3, 2011, June 26 - July 3, 2011
 2. Induced functions and induced morphisms between generalized inverse limits, 48th Spring Topology and Dynamics Conference, Richmod VA, USA, March 13-15, 2014

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Osnove geometrije
  prediplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metrički prostori
  PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Matematička logika
  PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Osnove matematičke analize
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Diferencijalni i integralni račun I
  preddiplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Anka Golemac, redoviti profesor

Zvanje : Srpanj 2012. redoviti profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra, Diskretna i kombinatorma matematika

Uže područje intersa : Konačne algebarske i kombinatorne strukture


Radno iskustvo

01.02.1994 – Prirodoslovno-matematički fakultet Split
Docent, izvarnedan prof., redoviti prof.

1991 – 31.01.1994. Strojarski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Docent

01.02.1983 – 1991. Strojarski fakultet Sveučilišta u Mostaru
Asistent

01.09.1979 – 31.01.1983. Građevinska škola, Mostar
Srednjoškolska profesorica


Obrazovanje

1990. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, doktorat

1988. Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, magisterij

1975.- 1979. Prirodoslovno-matematički fakultet u Sarajevu, studij matematike

Osnovna škola i gimnazija u Mostaru

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Osobni podaci

Ime i prezime : Borka Jadrijević, izvaredni profesor

Zvanje : Listopad 2009., izvanredni profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra

Uže područje intersa : Teorija grafova, Kriptrografija

Web : http://www.pmfst.hr/~borka/


Radno iskustvo

2006. - 2010. FESB, Sveučilište u Splitu
gostujući nastavnik

1998. - 2014. PF i FSR, Sveučilište u Mostaru
gostujući nastavnik

2009. - danas PMF, Sveučilište u Splitu
izvanredni profesor

2006. - 2009. PMF, Sveučilište u Splitu
docent

2003. - 2006. FESB, Sveučilište u Splitu
docent

1988. - 2003. FESB, Sveučilište u Splitu
asistent


Obrazovanje

PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu (Dr.sc.)

PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu (Mr.sc.)

PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu (VSS)

G.Š.C. „Ćiro Gamulin“ - Split (danas III.gimnazija) (SSS)

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • Predavanja: Linearna algebra
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Kriptografija
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Uvod u teoriju brojeva
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Algebarska teorija brojeva
  PMF Split
 • Predavanja: Diofantske jednadžbe
  Preddiplomska nastava, PMF Split
 • Predavanja: Diferencijalni i integralni račun 2
  Preddiplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Ivan Jelić, asistent

Zvanje : Travanj 2016., asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Geometrija i Topologija

Uže područje intersa :


Radno iskustvo

2016. – danas Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu
asistent

2015.-2016. Prirodoslovno-matematički Fakultet u Splitu
vanjski suradnik


Obrazovanje

Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu (VSS)

III. gimnazija, Split (SSS)

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Normirani prostori
  diplomska nastava, PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Elementarna geometrija
  preddiplomska nastava, PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Uvod u teoriju brojeva
  preddiplomska nastava, PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Diferencijalni i integralni račun 1
  preddiplomska nastava, PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Uvod u matematiku
  preddiplomska nastava, PMF Split 2015./2016.

Osobni podaci

Ime i prezime : Milica Klaričić-Bakula, izvanredni profesor

Zvanje : Srpnja 2010., izvanredni profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Matematička analiza

Uže područje intersa : Matematičke nejednakosti i primjene, poopćenja konveksnosti

Web : http://www.pmfst.hr/~milica/


Radno iskustvo

2010. - danas Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
izvanredni profesor

2005.-2010. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
docent

1996.-2005. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
asistent

1990.-1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
stručni suradnik


Obrazovanje

2005. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat

1990.-1996. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij

1985.-1990. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, diplomski studij

1981.-1985. Vladimir Nazor, MIOC

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • Predavanja: Matematička logika
  PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Uvod u numeričku matematiku
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Izračunljivost
  PMF Split 2014./2015.
 • VJežbe: Izračunljivost
  PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Matematička teorija računarstva
  PMF Split 2014./2015.
 • Vježbe: Matematička teorija računarstva
  PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Teorija skupova
  PMF Split
 • Predavanja: Numerička analiza
  PMF Split
 • Predavanja: Uvod u matematiku
  Preddiplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Nikola Koceić-Bilan, pročelnik Odjela za matematiku

Zvanje : Srpanj 2012., izvanredni profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Geometrija i topologija

Uže područje intersa : Teorija oblika, Algebarska topologija, Metodika matematike


Radno iskustvo

2015. - danas Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
pročelnik Odjela za matematiku

1999. - danas Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
izvanredni profesor


Obrazovanje

2006. Doktorat iz područja prirodnih znanosti polje matematika (Matematički odjel PMF-a u Zagrebu). Naslov disertacije: „Teorija gruboga oblika“

2004. Poslijediplomski studij matematike (Matematički odjel PMF-a u Zagrebu). Naslov magistarske radnje: „Klasifikacije kompakata grublje od oblika“ (2004.)

1997. Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, smjer matematika-informatika (1997.)

1991. MIOC, Split

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=261533

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • Istraživač: Fundation of shape theory, MZOS
 • Istraživač: Oblik i teorija proširenja, MZOS
 • Istraživač: Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja, MZOS

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Topoloski seminar Sveucilista u Mariboru, Maribor, Slovenija, 2014.
 2. Topology Spring Conference, Rischmond, USA, 2014.
 3. International Conference on Topology and Geometry, Matsue, Japan, 2013.
 4. Waseda University, Tokyo, Japan, 2013.
 5. Znanstveni kolokvij, Osijek, Hrvatska, 2012.
 6. Topološki seminar Ljubljana-Zagreb, Zagreb, Hrvatska, 2006., 2007., 2012.
 7. Institut za matematiku, Skopje, Makedonija, 2010.

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. ITCM, Messina,Italija, 2015.
 2. Dubrovnik VII-Geometric Topology, Dubrovnik, 2015.
 3. 5th Croatian Mathematical Congress, Rijeka, Hrvatska, 2012.
 4. Dubrovnik VII-Geometric Topology, Dubrovnik, Hrvatska, 2011.
 5. International Conference on Topology and its Applications, Nafpaktos, Grčka, 2010.
 6. International Congress on Mathematics, Ohrid, Makedonija, 2009.
 7. 4th Croatian Mathematical Congress, Osijek, Hrvatska, 2008.
 8. Dubrovnik VI-Geometric Topology, Dubrovnik, Hrvatska, 2007.

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • Predavanja: Matematika 3
  Preddiplomska nastava, FSR, Mostar 2014./2015.
 • Predavanja: Elementarna teorija brojeva
  Preddiplomska nastava, FPMOZ, Mostar 2014./2015.
 • Predavanja: Konstruktivne metode u geometriji
  Preddiplomska nastava, FPMOZ, Mostar 2014./2015.
 • Predavanja: Osnove matematičke analize
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Teorija skupova
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Mjera i integral
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Metodika nastave matematike 1 i 2
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Grupe gruboga oblika
  Doktorska nastava, 2014./2015.

Osobni podaci

Ime i prezime : Saša Krešić Jurić, redoviti profesor

Zvanje : Siječan 2013., redoviti profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra

Uže područje intersa : Algebarske metode u matematičkoj fizici, Primjenjena matematika

Web : http://www.pmfst.hr/~skresic/


Radno iskustvo

2006.- Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu

2000.-2006. Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu

1997.-2000. Symbol Technologies, New York

1995.-1996. University of Georgia, Athens, SAD


Obrazovanje

1995. University of Georgia, Athens, SAD, doktorat

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=235411

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • Algebraic Methods in Mathematical Physics, 2009.-2011.
 • Kappa-Minkowski Spacetime: Formalisms and Applications, 2008.-2011.
 • University of Wroclaw, 2010.
 • Symbol Technologies, 2000.-2002.
 • University of Kansas, 1992.

Voditeljstvo domaćih projekata

 1. Liejeve grupe, integrabilni sistemi i simetrije, 2007.-2014.
 2. Varijacioni račun i obrada signala, 2002.-2006.

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • Predavanja: Algebarske strukture
  PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Matematika 1
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Parcijalne diferencijalne jednadžbe
  PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Matematika 4
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • Predavanja: Diferencijalni i integralni račun I
  Preddiplomska nastava, PMF Split
 • Predavanja: Matematičke metode u inženjerstvu
  Preddiplomska nastava, FESB

Osobni podaci

Ime i prezime : Ana Laštre, viši asistent

Zvanje : Listopad 2014., viši asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Funkcionalna analiza

Uže područje intersa : Ortonormirani i Parsevalovi valići, Multirezolucijska analiza

Web : http://www.pmfst.hr/~alastre/


Radno iskustvo

2005. - Prirodoslovno matematički fakultet, Split
viši asistent


Obrazovanje

Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike, Zagreb (doktorat)

Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti, Split (VSS)

Opća gimnazija, Makarska (SSS)

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Diferencijalni i integralni račun I
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Teorija skupova
  PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u matematiku
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.

Osobni podaci

Ime i prezime : Joško Mandić, izvanredni profesor

Zvanje : Ožujak 2017., izvanredni profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa : Dizajni, Primjene teorije grupa u diskretnoj i kombinatornoj matematici


Radno iskustvo

2010. - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
docent

2004.-2010. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
viši predavač

2000.-2004. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
viši asistent

1995.-2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
asistent

1994.-1995. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
mlađi asistent

1991.-1994. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
stručni suradnik

1986.-1991. Tehnički školski centar Mirko Dumanić Split

1986.-1987. Centar za usmjereno obrazovanje Hvar


Obrazovanje

2000. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat

1990.-1994. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomski studij

1980.-1985. Filozofski fakultet u Zadru, diplomski studij

1975.-1980. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij

1971.-1975. Klasična gimnazija Natko Nodilo u Splitu

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Matematika I
  Preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja i vježbe: Diofantske jednadžbe
  PMF Split 2014./2015.
 • predavanja i vježbe: Vektorski prostori 2
  Diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u diferencijalnu geometriju
  PMF Split 2014./2015.
 • Matematičke strukture
  PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Tea Martinić Bilać, poslijedoktorand

Zvanje : Travanj 2017., poslijedoktorand

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra

Uže područje intersa : Liejeve algebre, Hopfove algebre, Nekomutativne diferencijalne forme na kappa-deformiranom prostoru


Radno iskustvo

2010. - Prirodoslovno matematički fakultet Split
asistent-novak

2009. Prirodoslovno matematički fakultet Split
vanjski suradnik


Obrazovanje

Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti, Split (VSS)

III.gimnazija, Split (SSS)

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
  PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Vektorski prostori I
  PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Linearna algebra
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Parcijalne diferencijalne jednadžbe
  PMF Split 2014./2015.
 • Matematika I
 • Matematika II
 • Matematika III
 • Matematika IV

Osobni podaci

Ime i prezime : Marko Matić, redoviti profesor

Zvanje : Prosinac 2011., redoviti profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Matematička analiza

Uže područje intersa : Matematičke nejednakosti i primjene u numeričkoj analizi i teoriji vjerojatnosti, Poopćenja konveksnosti

Web : http://www.pmfst.hr/~mmatic/


Radno iskustvo

2011. - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
redoviti profesor - trajno zvanje

2007.-2011. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
redoviti profesor

2003.-2007. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
izvanredni profesor

1999.-2003. Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
docent

1987.-1999. Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
predavač

1979.-1987. Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu
asistent

1978.-1979. Ante Jonić – Centar za odgoj i usnjereno obrazovanje, Split
nastavnik

1978. Matematičko-informatički obrazovni centar u Zagrebu
nastavnik


Obrazovanje

1998. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, doktorat

1979.-1986. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Matematički odjel, poslijediplomski studij

1973.-1978. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Matematički odjel, diplomski studij

1969.-1973. Natko Nodilo - Klasična gimnazija u Splitu

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=25774

Voditeljstvo domaćih projekata

 1. 2007.-2014., (177-1170889-1287) Konveksne funkcije i primjene
 2. 2002.–2006., (0023001) Nejednakosti u numeričkoj analizi i teoriji vjerojatnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja i vježbe: Operatori na normiranim prostorima
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Matematika 2
  prediplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Primjenjena statistika
  PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Biostatistika
  PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u matematiku
  prediplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Diferencijalni i integralni račun 1
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Kompleksna analiza
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • Parcijalne diferencijalne jednadžbe
  PMF Split
 • Numerička analiza 2
  PMF Split
 • Vektorski prostori 1
  PMF Split
 • Uvod u matematičku analizu
 • Odabrana poglavlja matematićke analize
  PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Vlasta Matijević, redoviti profesor

Zvanje : Svibanj 2010., redoviti profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Geometrija i topologija

Uže područje intersa : Geometrijska topologija, Teorija oblika


Radno iskustvo

1980. - Prirodoslovno matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
redoviti profesor


Obrazovanje

1991. Matematički odjel PMFa u Zagrebu, doktorat

1986. Matematički odjel PMFa u Zagrebu, poslijediplomski studij matematike

1978. Matematički odjel PMFa u Zagrebu, diplomski studij

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=109635

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • voditeljica: Grubi oblik i klasifikacija natkrivanja, 2007. - 2013., MZOS
 • suradnica: Foundation of shape theory, bilateralni hrvatsko-makedonski projekt, 2010. - 2012.
 • voditeljica: Inverzni sustavi topoloških prostora i primjene, 2002. - 2007., MZOS

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Second Croatian Congress of Mathematics, Zagreb, Croatia, 2000.
 2. International Conference and Workshops on Geometric Topology honoring Karol Borsuk's life and work on the 100th anniversary of his birth, Bedlewo, Poland, 2005.
 3. Internationaler Kongress der Österreichischen Mathematischen Gesellschaft und Jahrenstagung 2005 der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Klagenfurt, Austrija, 2005.
 4. First Joint International Meeting between the American Mathematical Society and the Polish Mathematical Society, Warszawa, Poland, 2007.
 5. Israeli-Polish Mathematical Meeting, Lodz, Poland, 2011.
 6. International Conference on Topology and Geometry, Matsue, Japan, 2013.
 7. Topology Spring Conference, Richmond, USA, 2014.

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Metrički prostori
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Normirani prostori
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Odabrana poglavlja algebarske topologije
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u opću topologiju
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Diferencijalni i integralni račun I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Osnove geometrije
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Teorija skupova
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Homotopski tip i kategorije oblika
  doktorska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Dino Peran, asistent

Zvanje : Travanj 2016., asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra, Topologija

Uže područje intersa :


Radno iskustvo

2016. – Prirodoslovno-matematički Fakultet, Sveučilište u Splitu
asistent

2015.-2016. Prirodoslovno-matematički Fakultet, Sveučilište u Splitu
vanjski suradnik


Obrazovanje

2013.-2015. Diplomski studij Matematika; smjer: teorijski, Prirodoslovno – matematički fakultet, Split

2010.-2013. Preddiplomski studij Matematika, Prirodoslovno – matematički fakultet, Split

2006.-2010. Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Uvod u matematiku
  PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Uvod u teoriju brojeva
  PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Matematička logika
  PMF Split 2015./2016.
 • vježbe: Uvod u topologiju
  PMF Split 2015./2016.

Osobni podaci

Ime i prezime : Jurica Perić, docent

Zvanje : Svibanj 2013., docent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Matematička analiza

Uže područje intersa : Nejednakosti


Radno iskustvo

2005. - Prirodoslovno matematički fakultet Split
docent


Obrazovanje

Prirodoslovno matematički fakultet, Zagreb (VSS)

XV. gimnazija, Zagreb (SSS)

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Elementarna geometrija
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja i vježbe: Numerička analiza
  preddiplomska, PMF Split 2014./2015.
 • predavanj: Kompleksna analiza
  preddiplomska, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Matematički programski alati II
  preddiplomska, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja i vježbe: Matematički programski alati I
  preddiplomska, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Diferencijalni i integralni račun II
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • Matematički računalni praktikum
  prediplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Gordan Radobolja, docent

Zvanje : Srpanj 2015., docent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra, teorija reprezentacija

Uže područje intersa : Reprezentacije beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri, Vertex-algebre

Web : http://www.pmfst.unist.hr/~gordan/


Radno iskustvo

2015. - Prirodoslovno matematički fakultet Split
docent

2007. - 2012. Prirodoslovno matematički fakultet Split
asistent

2012.-2015. Prirodoslovno matematički fakultet Split
viši asistent


Obrazovanje

2012. Prirodoslovno matematički fakultet Zagreb, doktorat: PhD: Primjena verteks-algebri u strukturnoj teoriji nekih reprezentacija beskonačno-dimenzionalnih Liejevih algebri Virasorovog tipa, Zagreb, 2012. Mentor: prof.dr.sc. Dražen Adamović

2006. Prirodoslovno matematički fakultet Split, profesor matematike i informatike

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=292425

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • član: Algebraic and combinatorial methods in vertex algebra theory, Hrvatska zaklada za znanost

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. • Summer school Structures in Lie Representation Theory, Bremen, 2009.
 2. • Representation Theory Workshop, Uppsala, 2015.

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Representation Theory XII, Dubrovnik, 2011.
 2. 5. Hrvatski Matematički Kongres, Rijeka, 2012.
 3. Representation Theory XIII, Dubrovnik, 2013.
 4. Infinite Dimensional Lie Theory and its Applications, Allahabad, 2014.

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Vektorski prostori
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Metodika nastave elementarne geometrije
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Matematika II
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Algebarske strukture
  diplomska nasrtava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Algebra
  PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Matematika III
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika II
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja i vježbe: Diferencijalni i integralni račun I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematički programski alati I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Linearna algebra
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
  PMF Split
 • vježbe: Vektorski prostori
  FPMOZ, Mostar
 • vježbe: Matematika IV
  FPMOZ, Mostar
 • vježbe: Matematika
  EFST

Osobni podaci

Ime i prezime : Tanja Vojković, poslijedoktorand

Zvanje : Lipanj 2015., poslijedoktorand

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa : Teorija grafova, Kompleksne mreže

Web : http://www.pmfst.hr/~tanja/


Radno iskustvo

2015. - Prirodoslovno-matematički Fakultet, Sveučilište u Splitu
Poslijedoktorand

2009.- 2015. Prirodoslovno-matematički Fakultet, Sveučilište u Splitu
Znanstveni novak – asistent

2009.-2011. Sveučilišni studijski centar za studije mora, Sveučilište u Splitu
Vanjski suradnik

2008.-2009. Prirodoslovno-matematički Fakultet, Sveučilište u Splitu
Vanjski suradnik


Obrazovanje

1998.-2002. III.gimnazija, Split

2002.-2008. Fakultet prirodoslovno matematičkih znanosti, Split

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=313261

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • Član projekta: EuroGIGA: Graphs in Geometry and Alghoritms, 2011.-2014., GReGAS
 • Član projekta: Diskretni matematički modeli u kemiji, MZOŠ

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. MATH/CHEM/COMP 2008 (MCC 2008), Dubrovnik, June 16-21, 2008
 2. MATH/CHEM/COMP 2009 (MCC 2009), Dubrovnik, June 08-13, 2009
 3. MATH/CHEM/COMP 2010 (MCC 2010), Dubrovnik, June 07-12, 2010
 4. Visualization and Modeling in Chemistry, Split, October 29-31, 2010
 5. EuroGIGA Midterm Conference, Prague, July 9-13, 2012

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Adriatic Conference on Graph Theory and Complexity, Split, April 25-27 2014
  Izlaganje: Agents and Missing Persons in Networks with Distributed Keys
 2. CompleNet, Bolognja, March 12-14, 2014
  Poster: Agents and key distribution
 3. EuroGIGA Final Conference, Berlin, February 17-21, 2014
  Izlaganje: Agents and distributed keys

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Obične diferencijalne jednadžbe
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Diferencijalni i integralni račun I.
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Kombinatorna i diskretna matematika
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Kombinatorna i diskretna matematika
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Obične diferencijalne jednadžbe
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Metodika nastave matematike
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Kompleksna analiza
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Metodika nastave elementarne geometrije
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Metodika nastave elementarne aritmetike
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Metodika nastave primijenjene matematike
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Odabrana poglavlja matematičke analize
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Teorija skupova
  preddiplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Tanja Vučičić, izvanredni profesor

Zvanje : Prosinac 2013., izvanredni profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa : Diskretna matematika, Teorija dizajna, Diferencijski skupovi

Web : http://www.pmfst.hr/~vucicic


Radno iskustvo

2008. - Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
izvanredni profesor

2002. - 2008. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
docent

2000. - 2002. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
viši asistent

1982. - 2000. Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu
Asistent za matematiku/asistent s magisterijem

1981. - 1982. Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
Asistent u laboratoriju za fizičku oceanografiju

1981. Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u brodograđevnoj industriji
Srednjoškolski nastavnik matematike


Obrazovanje

1999. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Doktor prirodnih znanosti, polje Matematika

1989. Matematički fakultet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Magistar matematičkih znanosti

1981. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Diplomirani inženjer matematike

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Algebra
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Linearna algebra
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Statistika
  PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Matematika III
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Obične diferencijalne jednadžbe
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Primijenjena matematika
  KTF Split
 • predavanja: Matematika IV
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Matematika II
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Matematika I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Diferencijalne jednadžbe
  PMF Split
 • Matematičke strukture
  PMF Split
 • predavanja: Kombinatorika
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Euklidski prostori
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Linearna algebra II
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Linearna algebra I
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • Uvod u teoriju vjerojatnosti i matematičku statistiku
  preddiplomska nastava, PMF Split

Osobni podaci

Ime i prezime : Damir Vukičević, redoviti profesor

Zvanje : Travanj 2011., redoviti profesor

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa : Kombinatorika, Diskretna matematika, Teorija grafova, Ekstremalna teorija grafova, Matematička kemija, Molekularni deskriptori, Bio-fizikalni deskriptori, Društvene mreže, Kompleksne mreže, Algoritmi i optimizacije, Rudarstvo podataka

Web : http://www.pmfst.unist.hr/vukicevic/


Radno iskustvo

2011. - Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
redoviti profesor

2007. - 2011. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
izvanredni profesor

2004. - 2007. Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
docent

2003. - 2004.
znanstveni novak - viši asistent

2001. - 2003.
znanstveni novak - asistent

2000. - 2001.
znanstveni novak - mlađi asistent

1999. - 2000.
stručni suradnik


Obrazovanje

2003. Prirodoslovno-matematički fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Doktor matematike

2000. Prirodoslovno-matematički fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Magistar matematike

1998. Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, Profesor matematike i informatike

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=256631

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • suvoditelj: Dragan Stevanović: Teorijska svojstva jadranskih indeksa i jadranskih matrica, međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt
 • suvoditelj: Matevž Pompe: Matematičko modeliranje i eksperimentalno istraživanje u analitičkoj kemiji, kemiji okoliša i prehrambenoj kemiji, međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt
 • suvoditelj: Matevž Pompe: Primjena diskretne matematike za identifikaciju kemijski aktivnih struktura, međunarodni Hrvatsko-Slovenski projekt

Voditeljstvo domaćih projekata

 1. Analizator trnovitih ciklusa - ispitivač topoloških indeksa, valencija i valentnih povezanosti
 2. Diskretni matematički modeli u kemiji

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Osnove teorije stateških igara
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Teorija igara
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Kombinatorna, diskretna matematika i algoritmi
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja: Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
  PMF Splti 2014./2015.
 • predavanja: Metodika nastave primijenjene matematike
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • predavanja i vježbe: Mentorski kolegij za Suzanu Antunović
  poslijediplomska nastava, PMF Zagreb
 • predavanja: Teorija igara
  diplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Grafovi i mreže
  poslijediplomska nastava, FESB
 • predavanja: Osnove teorije strategijskih igara
  diplomska nastava, PMF Split
 • predavanja i vježbe: Statistika
  diplomska nastava, PMF Split
 • predavanja i vježbe: Kombinatorna i diskretna matematika
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja: Uvod u algebri i analitičku geometriju
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • predavanja i vježbe: Statistics 2
  preddiplomska nastava, American College of Managment and Technology
 • predavanja i vježbe: Matematika
  preddiplomska nastava, PMF Split, Sveučilišni studij mediteranske poljoprivrede
 • predavanja i vježbe: Diskretna matematika
  PMF Split
 • predavanja: Projektivna geometrija
  PMF Split
 • predavanja i vježbe: Matematika s osnovama statistike
  prediplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Uvod u vjerojatnost i statistiku
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Vektorski prostori
  diplomska nastava, PMF Split
 • predavanja i vježbe: Matematika 4
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Linearna algebra 2
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Metodika nastave matematike 1
  diplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika 2
  preddiplomska nastava, PMF Split, FESB
 • vježbe: Linearna algebra 1
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Uvod u računarstvo
  preddiplomska nastava, PMF Split
 • vježbe: Matematika 1
  preddiplomska nastava, PMF Split, FESB, Visoka učiteljska škola Sveučilišta u Splitu

Osobni podaci

Ime i prezime : Željka Zorić, predavač

Zvanje : Siječanj 2011., predavač

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Uže područje intersa : Metodika nastave matematike

Web : http://www.pmfst.unist.hr/~zzoric/


Radno iskustvo

2011. - Prirodoslovno-matematički fakultet Split
predavač

2009. - 2011. Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić", Split
nastavnik

2007. - 2008. III. gimnazija, Split
nastavnik

2007. Nadbiskupijska klasična gimnazija "Don Frane Bulić", Split
nastavnik

1998. - 2006. V. gimnazija, Zagreb
nastavnik

1996. - 1999. XV. gimnazija, Zagreb
nastavnik


Obrazovanje

Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb (VSS)

Pedagoški obrazovni centar, Zagreb (SSS)

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • predavanja: Povijest matematike
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metodika nastave matematike 2
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metodika nastave matematike 1
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metodička matematička praksa 2
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metodička matematička praksa 1
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Elementarna geometrija
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Metodika nastave elementarne geometrije
  diplomska nastava, PMF Split 2014./2015.

Osobni podaci

Ime i prezime : Marija Bliznac Trebješanin, asistent

Zvanje : Ožujak 2017., asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Algebra (Teorija brojeva)

Uže područje intersa : Diofantske jednadžbe


Radno iskustvo

2017.- danas Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
asistent

2015.-2017. Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
stručni suradnik/doktorand

2014.-2015. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu
vanjski suradnik


Obrazovanje

2014.-danas Poslijediplomski studij Matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

2012.-2014. Diplomski studij Matematika; smjer: računarski, Prirodoslovno–matematički fakultet, Split

2009.-2012. Preddiplomski studij Matematika i informatika, Prirodoslovno–matematički fakultet, Split

2005.-2009. III. gimnazija, Split

Znanstvene aktivnosti

Znanstvena djelatnost : https://scholar.google.hr/citations?user=2DMjW3wAAAAJ&hl=hr&oi=ao

Sudjelovanje na znanstevnim projektima

 • Član projekta: Diophantine m-tuples, elliptic curves, Thue and index form equations, 2015.-danas, HRZZ
 • Član projekta: Classical Problems of Diophant, Fermat and Ritt using New Analytic and Algebraic Techniques, 2016.-2017., zajednički hrvatsko-austrijski projekt

Sudjelovanja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. Galois Theory and Number Theory, Konstanz, 18-24.7.2015.
 2. Workshop on Number Theory and Algebra,, Zagreb, 26-28.11.2014.

Priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima

 1. 6th Croatian Mathematical Congress, Zagreb, 14-17.6.2016.
  izlaganje postera: Upper bound on number of D(4)-quintuple

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Uvod u teoriju brojeva
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Kriptografija
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.
 • vježbe: Uvod u algebru s analitičkom geometrijom
  preddiplomska nastava, PMF Split 2014./2015.

Osobni podaci

Ime i prezime : Jelena Pleština, asistent

Zvanje : veljača 2017., asistent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Diskretna i kombinatorna matematika

Uže područje intersa :


Radno iskustvo

2017.- danas Prirodoslovno-matematički Fakultet Sveučilišta u Splitu
asistent

2016. –2017. Prirodoslovno-matematički Fakultet Sveučilišta u Splitu
stručni suradnik

2016.-2017. Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu
vanjski suradnik

2016.-2017. Sveučilišni odjel za studije mora Sveučilišta u Splitu
vanjski suradnik


Obrazovanje

Diplomski studij Matematika; smjer: teorijski, Prirodoslovno – matematički fakultet, Split (VSS)

Preddiplomski studij Matematika, Prirodoslovno – matematički fakultet, Split III. gimnazija, Split (SSS)

Nastavne aktivnosti

Kolegiji


 • vježbe: Matematika 1
  Preddiplomska nastava, PF, Split 2016./2017.
 • vježbe: Matematika 2
  Preddiplomska nastava, PF, Split 2016./2017.
 • vježbe: Matematika
  Preddiplomska nastava, SOSM, Split 2016./2017.
 • vježbe: Primijenjena matematika
  Diplomska nastava, PF, Split 2016./2017.

Osobni podaci

Ime i prezime : Ivo Ugrina, Docent

Zvanje : Listopad 2016, Docent

Znanstveno područje : Prirodne znanosti

Znanstveno polje : Matematika

Znanstvena grana: Teorija vjerojatnost i statistika

Uže područje intersa : Primijenjena vjerojatnost i statistika u biomedicini i računarstvu

Web : www.iugrina.com


Radno iskustvo


Obrazovanje

Znanstvene aktivnosti

Nastavne aktivnosti

Studij matematike

Description

Matematički studij u Splitu postoji već više od 60 godina. Odjel za matematiku danas djeluje u sklopu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Cilj studija je osposobljavanje studenata za rad u osnovnim i srednjim školama, u firmama čija je djelatnost veza uz visoke tehnologije, u bankama, osiguravajućim društvima i sl. Odjel za matematiku takodjer izvodi poslijediplomski doktorski studij iz matematike u suradnji sa Sveučilistima u Zagrebu, Osijeku i Rijeci. U skoroj budućnosti se očekuje otvaranje novih smjerova na diplomskom studiju matematike.

Pored izvodjenja nastave Odjel za matematiku ima vrlo razvijenu znanstvenu djelatnost iz područja teorijske i primijenjene matematike. Istraživanja se izvode kroz šest znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, te kroz bilateralne projekte sa drugim zemljama. Odjel ima razvijenu suradnju sa drugim institucijama u Hrvatskoj kao što su Matematički odjel PMF-a u Zagrebu i Institut Ruđer Bošković, te međunarodnu suradnju sa sveučilištima iz SAD-a, Mađarske, Australije, Izraela i drugih zemalja. Na odjelu se redovito održavaju znanstveni seminari iz područja topologije i teorije nejednakosti, a matematički kolokviji se održavaju u sklopu Splitskog matematičkog društva. Djelatnici odjela sudjeluju u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a posebno je uspješno organiziran Treći hrvatski matematički kongres održan 2004 god. u Splitu.


Znanstvena djelatnost

Description