O ODJELU

Description

O ODJELU


Tehnika i tehnologija čine okosnicu razvoja današnjeg, i budućeg, društva. Stoga je, za snalaženje u suvremenom tehničkom i društvenom okruženju nužno posjedovati intelektualne i djelatne tehničke kompetencije. Odjel za politehniku studentima omogućava stjecanje znanja, vještina, umijeća i sposobnosti iz različitih područja tehnike, napose elektrotehnike, elektronike, strojarstva, energetike, automatike i robotike.

ČLANOVI ODJELA

Description

ČLANOVI ODJELA

http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/T_Matic.png
Tomislav Matić Pročelnik odjela, izvanredni profesor kabinet B1-28 tomislav.matic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/S_Antonijevic.png
Siniša Antonijević Izvanredni profesor kabinet B1-25 sinisa.antonijevic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/V_Boras.png
Vedran Boras Redoviti profesor u trajnom zvanju kabinet B1-26 vedran.boras@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/E_garafulic.png
Endri Garafulić Docent kabinet B1-40 endri.garafulic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/Stjepan_Kovacevic.png
Stjepan Kovačević Docent kabinet B1-27 stjepan.kovacevic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2015/02/Kustura.jpg
Dražen Kustura Asistent kabinet B1-41 drazen.kustura@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2015/02/darko-muzinic.png
Darko Mužinić Viši laborant kabinet B1-41 dmuzinic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/V_Plestina.png
Vladimir Pleština Prodekan za nastavu, docent kabinet B1-14 vladimir.plestina@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/odjel-za-politehniku/wp-content/uploads/sites/7/2016/09/H_Turic.png
Hrvoje Turić Predavač kabinet B1-13 hrvoje.turic@pmfst.hr

Section title

Description

AKTIVNOSTI

Djelatnici Odjela za politehniku surađuju s raznim znanstvenoistraživačkim i gospodarskim ustanovama u zemlji i svijetu, te sudjeluju u istraživanjima iz različitih područja:
  • Proučavanje i analiza metoda za prepoznavanje i praćenje objekata računalnim vidom s posebnim osvrtom na objekte u vodi. Razvoj metoda za izdvajanje dinamičke i statičke pozadine iz slika.
  • Proučavanje svojstava novih tehnologija: supravodljivost, superkondenzatori, protočni elektrokemijski kondenzatori, nanotehnologija i njihova primjena u elektroenergetici, s posebnim osvrtom na obnovljive izvore energije.
  • Analiza tranzijentnog odziva žičanih struktura na elektromagnetske valove. Optimiziranje numeričkog modeliranja tla s gubitcima direktno u vremenskoj domeni s obzirom na vrijeme proračuna i memorijske zahtjeve.
  • Pogonska čvrstoća: proučavanje metoda za procjenu vijeka trajanja zavarenih metalnih konstrukcija, s naglaskom na analizu naprezanja. Detekcija i procjena oštećenja u kompozitnim konstrukcijama primjenom naprednih matematičkih algoritama.
  • Kurikulum općeg tehničkog odgoja i obrazovanja: predmet istraživanja jesu razvojne tendencije formalnih strategija za stjecanje općih tehničkih kompetencija. Pritom se poseban naglasak stavlja na teorijski i praktični aspekt nastave te inozemna iskustva u općem tehničkom osposobljavanju.
  • Analiza mogućnosti primjene didaktičkih pomagala u nastavi te razvoj i primjena didaktičkih pomagala za različite uzraste s posebnim naglaskom na područje elektrotehnike.

Section title

Description

STUDIJ

Dvopredmetni studij informatika i tehnika studentima osigurava stjecanje tehničkih, informatičkih i računalnih kompetencija, čime se upotpunjuje politehničko osposobljavanje. Nastava se izvodi kroz obvezne i izborne predmete u kojima istaknuto mjesto imaju laboratorijske vježbe i praktični rad. Stečene politehničke kompetencije na diplomskom studiju nadopunjuju se suvremenim spoznajama iz društveno-humanističkih znanosti koje studentima omogućavaju stjecanje nastavničkih kompetencija. Odjel za politehniku, zajedno s ostalim odjelima PMF-a, omogućava i nastavak školovanja na interdisciplinarnom znanstvenom poslijediplomskom studiju Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, usmjerenje Tehnika.

Završetak dvopredmetnog studija informatika i tehnika omogućava zapošljavanje u:

  • osnovnim i srednjim školama
  • visokoškolskim ustanovama
  • znanstvenoistraživačkim ustanovama
  • raznim ustanovama i poduzećima na poslovima informatike i računarstva