Section title

Description

UPISI

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U JESENSKOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2017./2018.

 

UPISNE KVOTE:

Preddiplomski studij Državljani EU Državljani izvan EU Ukupno
Biologija i kemija 3 3
Nutricionizam 2 2
Fizika 25 2 27
Matematika i fizika 14 2 16
Matematika 12 12
Matematika i informatika 31 31
Informatika
Informatika i tehnika 3 3

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u jesenskom upisnom roku vršiti će se od 20. do 21. rujna 2017. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa. Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

  • Svjedodžba o državnoj maturi/Potvrda o položenim ispitima državne mature – studenti kojima do upisa ne bude izdana Svjedodžba/Potvrda iste mogu dostaviti početkom listopada;
  • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
  • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
  • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
  • dokaz o uplati troškova upisa:
  • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji studij ne upisuju prvi put).
 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

Pristupnici koji u akad. god. 2017/18 prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna.

Pristupnici koji u akad. god. 2017/18 ne upisuju prvi put prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

Pored navedenog studenti popunjavaju i tiskanicu Prijava za upis (tiskanicu možete dobiti sa indeksom ili istu skinuti sa web stranice) PRIJAVE ZA UPIS

Na studijskim grupama na kojima postoje izborni predmeti studenti su dužni svoj izbor upisati u prijavu za upis. Izborni predmeti 2017/18.

 

PODATCI ZA UPLATU:

  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR17 23300031100068831 HR17 23300031100068831
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisa i upisne dokumentacije Troškovi školarine za akad. god. 2017/18
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna