Section title

Description

RASPORED

RASPORED PREDAVANJA PO STUDIJSKIM GRUPAMA


Raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2017/2018 za sve studijske grupe je objavljen na sljedećem linku.
RASPORED KOLEGIJA PO GRUPAMA
Raspored kolegija za studijsku grupu – MATEMATIKA
Raspored kolegija za studijsku grupu – INFORMATIKA
Ostatak rasporeda po grupama za razne kolegije će biti ustanovljen u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.