Section title

Description

RASPORED

RASPORED PREDAVANJA PO STUDIJSKIM GRUPAMA


Raspored predavanja za ljetni semestar akademske godine 2016/2017 za sve studijske grupe je objavljen na sljedećem linku.
RASPORED KOLEGIJA PO GRUPAMA

Raspored kolegija za studijsku grupu – MATEMATIKA.


Raspored kolegija za studijsku grupu – INFORMATIKA.


Ostatak rasporeda po grupama za razne kolegije će biti ustanovljen u dogovoru sa predmetnim nastavnicima.