Section title

Description

O NAMA

U okviru svog studija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu budući profesori steći će temeljna znanja o svim odgojno-obrazovnim procesima, bolje će razumjeti poteškoće i probleme u učenju koje učenici imaju i bit će u stanju suočiti se s njima i pronaći rješenja svih problema na koje mogu naići.
Znanstvenici zavoda osposobljavaju studente za:
  • shvaćanje uloge socioloških, psiholoških i pedagoških istraživanja u objašnjenju pojava kojima se studiji bave
  • za korištenje strane literature
  • za izvođenje predmetne nastave
  • rad u školi, kako bi što uspješnije obavljali ne samo obrazovnu već i odgojnu funkciju.
Da bi učenici bili što uspješniji, potrebno je kod njih razvijati:
  • samopouzdanje
  • kreativnost
  • odgovornost
  • altruizam
  • komunikativnost
  • prihvaćanje različitosti

Section title

Description

DJELATNICI

 
http://www.pmfst.unist.hr/samostalna-katedra-za-dhz/wp-content/uploads/sites/10/2017/02/Hraste1.jpg
Mladen Hraste Pročelnik odjela, izvanredni profesor kabinet B1-17 mladen.hraste@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/samostalna-katedra-za-dhz/wp-content/uploads/sites/10/2015/01/korisnik.png
Antun Arbunić Docent kabinet B1-34 antun.arbunic@pmfst.hr
http://www.pmfst.unist.hr/samostalna-katedra-za-dhz/wp-content/uploads/sites/10/2017/02/marangunic1.jpg
Nikola Marangunić Docent kabinet B1-16 nikola.marangunic@pmfst.hr

Section title

Description

STUDIJ

STRANI JEZICI

  jezici   Za studente prirodnih i tehničkih znanosti učenje stranog jezika u struci ima važno značenje jer im omogućava razumijevanje ali i pisanje znanstvenih i stručnih tekstova na stranom jeziku. Osim engleskog jezika koji je u znanosti već desetljećima nezaobilazan, studentima pružamo mogućnost učenja i njemačkog jezika u struci, čime im omogućavamo ne samo široku naobrazbu već i mogućnost nastavka školovanja u zemljama njemačkog govornog područja.

TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

  tjelesni   Program kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura I, II, III i IV u okviru Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu izrađen je i usklađen sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Hrvatskom obrazovnom standardu za osnovno i srednje obrazovanje te smjernicama Bolonjskog procesa.U izradi programa uvažavana su dosadašnja iskustva predavača, analiza rezultata interesa studenata za pojedine kineziološke aktivnosti, smjernice razvoja modula tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju i osnovne značajke međuprogramske povezanosti.

PSIHOLOGIJSKA SKUPINA KOLEGIJA

  psihologija Psihologija koja se najjednostavnije definira kao znanost o psihičkim procesima i ponašanju ima važnu ulogu u otkrivanju i razumijevanju načina na koji funkcionira ljudski mozak. Upoznavanjem temeljnih pojmova iz psihologije pomoći će budućim nastavnicima prirodnih znanosti u svom profesionalnom radu s djecom i mladima u sustavu obrazovanja. Psihologijska skupina kolegija podijeljena je na obvezne i izborne kolegije čiji je zadatak senzibilizirati studente za teme iz djelokruga ljudskog ponašanja.

PEDAGOŠKO-DIDAKTIČKO OBRAZOVANJE

didaktika Program pedagoško-didaktičkog obrazovanja ima temeljno značenje jer se njime ostvaruju temeljne pedagoško-didaktičke kompetencije kojima, uz druge kolegije ovog modula, magistar obrazovanja mora raspolagati kako bi kompetentno mogao obnašati poziv koji je odabrao. Znanja i kompetencije stečene savladavanjem sadržaja pedagoško-didaktičkih kolegija omogućit će budućim magistrima obrazovanja da pedagoške fenomene i probleme sagledaju interdisciplinarno te ih u tom svjetlu tretiraju i rješavaju.