Misc-User-icon

Mladen Hraste

doc.dr.sc.

E-mail: Mladen.Hraste@pmfst.hr

Nastava

Doc. dr. sc. Mladen Hraste je nositelj sljedećih kolegija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu i Kineziološkom fakultetu u Splitu:

  • Tjelesna i zdravstvena kultura I
  • Tjelesna i zdravstvena kultura II
  • Tjelesna i zdravstvena kultura III
  • Tjelesna i zdravstvena kultura IV
  • Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje
  • Teorija i metodika vaterpola

Znanost

Popis objavljenih znanstvenih radova

1. Srhoj Lj., M. Hraste, V. Srhoj: Razlike u nekim antropometrijskim karakteristikama i motoričkim sposobnostima između učenica zagrebačke i splitske gimnazije. Fizička kultura, Skoplje, 2000, 28(1-2), 33-35.
2. Srhoj Lj., M. Hraste, V. V. Srhoj: Relacije između nekih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti učenica srednje škole. Fizička kultura, Skoplje, 2000, 28(1-2), 80-83.
3. Hraste M.: Utjecaj programiranog treninga na promjene u motoričkim sposobnostima mladih vaterpolista. Zbornik radova 10. ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, Poreč, 2001, 117-119.
4. Hraste M.: Utjecaj različito programiranih treninga na promjene u motoričkim sposobnostima mladih vaterpolista. Zbornik radova Fakulteta prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja Sveučilišta u Splitu, 2003, 175-188.
5. Granić I., M. Hraste: Kvantitativne promjene na nekim faktorima snage pod utjecajem kineziološkog tretmana. Zbornik radova 13. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004, 98-102.
6. Hraste M., M. Jeličić, D. Pivalica: Ventilacijske funkcije pluća kod mladih košarkaša i vaterpolista. Proceedings of the 1st international conference Contemporary kinesiology Kupres, 2006, 102-105.
8. Hraste M., V. Lozovina, T. Radmilo: Ventilatory Lung Function in Young Sailors and Waterpolo Players. Naše more, 2008, 56(1-2) 72-76.
9. Hraste M., D. Dizdar, V. Trninić: Experts Opinion about System of the Performance Evaluation Criteria Weighted per Positons in the Water Polo Game. Collegium Antropologicum, 2008, 32(3) 851-862.
10. Hraste M., N. Đurović, J. Matas: Razlike u nekim antropološkim obilježjima kod djece predškolske dobi. Zbornik radova 18. ljetne škola kineziologa RH, Poreč, 2009, 149-153.
11. Đurović N., M. Hraste, Lj. Stanišić, M. Lozovina, V. Lozovina, L. Pavičić: A Unique Case of Supraspinatus Tendonitis after Tennis Forehand Repetative Motions. Journal of Human Kinetics, 2010, 23 115-119.
12. Hraste M., D. Dizdar, V. Trninić: Empirical Verification of the Weighted System of Criteria for the Elite Water Polo Players Quality Evaluation. Collegium Antropologicum, 2010, 34 (2), 473-479.
13. Hraste, M., M. Bebić, R. Rudić: Where is today’s Water Polo Heading? An Analysis of the Stages of Development of the Game of Water Polo. 2013, Naše more, 60(1-2), Supplement, pp. 17-22.
14. Hraste, M., N. Đurović, D. Rebić: Differences between boys and girls in the biotic motoric skills. Zbornik radova V. međunarodne konferencije Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Split, 2013, 121-127.
15. Hraste, M., N. Đurović, J. Pleić: Correlation between physical activity and biotic motor skills. Zbornik radova V. međunarodne konferencije Unapređenje kvalitete života djece i mladih, Split, 2013, 887-893.
16. Hraste, M., I. Jelaska, M. Lozovina: An analysis of the differences between young water polo players based on indicators of efficiency. International Journal of Performance Analysis in Sport 2014, 14, 123-137.
17. Hraste, M., M. Marković, I. Jelaska: Razlike u kineziološko-zdravstvenoj anamnezi i stavovima studenata prema kineziološkim aktivnostima. Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014.
18. Granić, I., M. Hraste, M. Marković: Razlike u interesima studenata prema kineziološkim aktivnostima. Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014.
19. Hraste, M., H. Karninčić, F. Drpić F: The influence of the wrestling skills on the performance of the centre forward and the centre defender in water polo. J Sports Med Phys Fitness. 2015 Feb 5.

Popis objavljenih stručnih radova

1. Hraste M., Lj. Srhoj, V. Srhoj: Stavovi i interesi studenata o sportu i nastavi tjelesne i zdravstvena kulture. Školski vjesnik, Split, 2000, 29(2), 171-178.
2. Hraste M., V. Srhoj: Usporedba antropometrijskih karakteristika i motoričkih sposobnosti splitskih gimnazijalki s orijentacijskim normama srednjoškolske populacije. ERS, Rijeka, 2001, 23-24, 2-5.
3. Hraste M., I. Granić: Utjecaj treninga na neka antropološka obilježja mladih vaterpolista. Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2003, 223-226.
4. Hraste M.: Četvorogodišnji orijentacijski plan i program za devetogodišnje vaterpoliste. Drugi seminar hrvatske škole vaterpola ze trenere omladinskih kategorija, Split, 2004, 1-17.
5. Donđivić A., M. Hraste: Usporedba vrijednosti antropoloških obilježja šibenskih srednjoškolki s orijentacijskim normama. Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2006, 428-30.
6. Hraste M., A. Donđivić: Analiza trenda razvoja vrijednosti antropoloških obilježja kod hrvatskih srednjoškolki. Zbornik radova 15. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2006, 450-53.
7. Hraste M., H. Karninčić: Strukturalna i biomehanička analiza vaterpolskog hrvanja. Seminar Hrvatske vaterpolskog saveza, Zagreb, 2012, 1-16.
8. Hraste M.: Povijest vaterpola kroz olimpijske igre. Olimp, Hrvatski olimpijski odbor, Zagreb, 2014, 51, 6-9.

Mladen Hraste je bio član istraživačkog tima projekta MZOŠ pod naslovom „Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša“.

Životopis

Doc. dr. sc. Mladen Hraste je rođen 14. prosinca 1963. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina, Hrvat, državljanin Republike Hrvatske. Oženjen je I otac je dvoje djece. U Splitu je završio osnovnu I srednju školu. Studij fizičke kulture je završio 1988. Godine u Splitu. Magistarski rad pod naslovom „Ventilacijske funkcije pluća kod mladih vaterpolista“ je obranio 2004. Godine na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju je obranio na Kineziološkom fakultetu u Splitu 2010. godine pod naslovim „Konstrukcija i evaluacija ekspertnog sustava za procjenu stvarne kvalitete vaterpolista“.
Petnaest je godina profesionalno igrao vaterpolo u Jugoslaviji, Italiji, Hrvatskoj, Španjolskoj i Sloveniji. Kao igrač je bio juniorski reprezentativac. U igračkoj karijeri je bio pobjednik Kupa pobjednika kupova Europe i jednog nacionalnog kupa.
Preko dvadeset godina je aktivan kao trener vaterpola svih dobnih uzrasta. Kao trener mlađih uzrasta i koordinator omladinske škole je bio višestruki osvajač Prvenstava i Kupa Hrvatske u vaterpolu u VK Mornar i VK POŠK. U trenerskoj karijeri trenirao je niz vrhuskih vaterpolista. Radi karijere sveučilišnog profesora nije se mogao puno posvetiti vremenski zahtjevnom treniranju seniorskih momčadi. Međutim, i u samo dvije godine treniranja seniora VK Mornara (sezona 2005/06 i 2006/07) ostvario je zapažene razultate osvajenjem jednog trećeg i jednog četvrtog mjesta u Prvenstvu Hrvatske.Istakao se kao pokretač, suorganizator i trener vaterpola i u manje poznatim sredinama (Vela Luka, Rogotin i Pučišća).
Od 1995. godine je zaposlen na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu gdje je nositelj kolegija Tjelesna i zdravstvena kultura te Kineziološka aktivnost, fitness i zdravlje. Od 2009. do 2013. godine bio je pročelnik samostalne katedre za društveno-humanističke znanosti Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu. Na diplomskom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu nositelj je kolegija Teorija i metodika vatrpola dok je na stručnom i specijalističkom studiju istog fakulteta nositelj kolegija Povijest, pravila i organizacija vaterpola, Antropološka analiza vaterpola, Kineziološka analiza vaterpola II, Primijenjena istraživanja u vaterpolu, Modeliranje i vrednovanje tehničko-taktičke pripreme u vaterpolu.Bio je dvanaest puta mentor studentima pri izradi završnih i diplomskih radova. Komentor je jednom studentu na doktorskom studiju kineziologije.Bio je član istraživačkog tima projekta MZOŠ pod naslovom „Evaluacija metoda za procjenu stvarne kvalitete sportaša“. Aktivno je sudjelovao u Povjerenstvu za stručnu prosudbu i završnu izradu Nacionalnog obrazovnog standarda za Tjelesnu i zdravstvenu kulturu u osnovnoj školi. Dobitnik je Zlatne plakete PVD „Mornar“ i više priznanja VK „Mornar-Brodospas“ za uspješan rad i postignute rezultate na unaprjeđenju plivanja i vaterpola. Više godina je organizirao Sveučilišna prvenstava Splita u vaterpolu te je organizirao i vodio studente Prirodoslovno-matematičkog fakulteta na Studentskim prvenstvima Sveučilišta u Splitu i Primatijadama RH u nogometu, košarci, tenisu, stolnom tenisu, vaterpolu i šahu. Član je Udruge nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Sveučilišta u Splitu te Udruge kineziologa učiteljskih učilišta i savjetnika – nadzornika Republike Hrvatske.
Izabran je 2011. godine u znanstveno-nastavno zvanje docenta u području društvenih znanosti, polje kineziologija, predmet Tjelesna i zdravstvena kultura te u granu kineziologija sporta, predmet Vatrepolo. Objavio je devetnaest znanstvenih i osam stručnih radova. Aktivan je sudionik i predavač na stručnim seminarima Hrvatske škole vaterpola. Aktivno je sudjelovao na više međunarodnih i domaćih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova.Posjeduje aktivno znanje engleskog,talijanskog i španjolskog jezika.