Misc-User-icon

Nikola Marangunić

Doc. dr. sc.

E-mail: Nikola.Marangunic@pmfst.hr

Nastava

Nikola Marangunić nositelj je slijedećih kolegija pri Katedri za društveno-humanističke znanosti: , , te, a sudjeluje i u izvođenju nastave na kolegijima Interakcija čovjeka i računala I i II.

  • Psihologija odgoja i obrazovanja I i II
  • Pozitivna psihologija
  • Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja
  • Psihologija prehrane

te sudjeluje i u izvođenju nastave na kolegijima Interakcija čovjeka i računala I i II

Znanost

U svom znanstvenom radu bavi se područjima Kognitivne psihologije i Interakcije čovjeka i računala, a objavio je u koautorstvu 15 znanstvenih radova, od kojih 2 poglavlja u knjigama, 2 izvorna znanstvena i pregledna rada u časopisima indeksiranim u bazi Current Contents, 5 radova u drugim stranim i domaćim časopisima i 6 radova u zbornicima znanstvenih skupova.

Životopis


Doc. dr. sc. Nikola Marangunić rođen je 24. svibnja 1979. godine u Splitu. 1997. g. upisao je studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za psihologiju, gdje je i diplomirao 2002. g. Nakon toga upisuje 2005. g. Poslijediplomski magistarski studij psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za psihologiju, gdje je 2009. g. stekao akademski stupanj magistra iz područja Društvenih znanosti, polje Psihologija, grana Opća psihologija. Svoje obrazovanje nastavlja 2011. g. kada na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku za psihologiju upisuje Poslijediplomski doktorski studij psihologije. Obranom doktorske disertacije 2014. godine stječe akademski stupanj doktora Društvenih znanosti, polje Psihologija, grana Opća psihologija.
Do sada je radio kao profesor psihologije i psiholog – stručni suradnik u osnovnoj školi „Komiža“ i srednjoj školi „Andrija Matijašević Karamaneo“ u Visu (od 2003. g. do 2004. g.), u Domu za odgoj djece i mladeži Split kao psiholog – odgojitelj (od 2005. g. do 2006. g.), u tvrtki „Cemex – Dalmacijacement“ kao voditelj odjela istraživanja tržišta (od 2006. g. do 2007. g.) te kao znanstveni novak – asistent na projektu MZOS-a: „Upotrebljivost i prilagodljivost sučelja inteligentnih autorskih ljuski“ voditeljice prof. dr. sc. Andrine Granić, pri Prirodoslovno -matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu (od 2007. g. do 2014. g.). Od 01.06.2015. zaposlen je kao docent pri Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Splitu.