eldi

Eldi Grubišić Pulišelić, predstojnica

izv.prof.dr.sc

 

E-mail: eldi@pmfst.hr

Nastava

Dr.sc. Eldi Grubišić Pulišelić predaje sljedeće kolegije:

  • Strani jezik u struci (Engleski) 1 i 2
  • Strani jezik u struci (Njemački) 1 i 2
  • Njemački jezik za početnike 1 i 2

Znanost

Dr. sc. Eldi Grubišić Pulišelić izlagala je na desetak međunarodnih znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu. U središtu njenog znanstvenog interesa je književnost 19. i 20. stoljeća.

Bibliografija

Životopis


Dr.sc. Eldi Grubišić Pulišelić rođena je 9. travnja 1971. u Gengenbachu (SR Njemačka). Srednju školu završila je u Splitu (Centar za obrazovanje u djelatnosti kulture i obrazovanja Natko Nodilo) 1989. godine. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zadru 1994. na dvopredmetnom studiju i time stekla stručni naziv profesora njemačkog jezika i književnosti i profesora engleskog jezika i književnosti. Magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (2004.) i doktorirala na Sveučilištu u Zadru (2007.). Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu predaje kontinuirano od 1996. godine te je 2009. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. godine u zvanje izvanrednog profesora. Članica je Udruženja germanista jugoistočne Europe (SOEGV) i Društva germanista srednje Europe (MGV). Predaje na doktorskom studiju književnosti na Filozofskom fakultetu u Splitu.