Section title

Description

UPISI

< >

Uvjeti upisa na sveučilišne preddiplomske studije Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Splitu za akad. god. 2017/18

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodovanju Razina Udio u bodovanju Razina Udio u bodovanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodovanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodovanju
Biologija i kemija 40% A 20% B 10% A
10% Biologija (Ne) 20% Kemija (Ne) 20% Vidi pod 1.
Nutric. 40% A 20% B 10% A 10% Kemija (Ne) 20%
Fizika 30% A 10% A min 3 30% A 10% Fizika (Ne) 20% Vidi pod 2.
Matematika i fizika 30%* A 10% A min 3 40% A 0% Fizika (Ne) 20%
Matematika 40%** A 10% A min 3 50% A 0% Vidi pod 3.
Matematika i informatika 35%*** A 15% A min 3 50% A 0%
Informatika 35% A 15% A 50% A 0% Vidi pod 4.
Informatika i tehnika 40% B 10% B min 3 30% B 10% Fizika (Ne) 10% Inform. (Ne) 10%
* 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
** 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
*** 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.
1. Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije. Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova. . 2. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike 3. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) 4. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike.
Napomena: Studenti nemaju pravo upisa onih studijskih programa koji u svome nastavnom planu i programu imaju obavezne predmete za koje su tijekom prethodnih studija izgubili pravo upisa prema članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnom studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.