Section title

Description

Radionica „Active learning in STEM Education“
12/07/2017
Radionica „Active Learning in STEM Education“ je nastala kao rezultat suradnje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Center for Excellence in Science Education (CESE) (Penn State University). Suradnja je dogovorena Više...
Festival znanosti 2017. na PMFu
11/05/2017
Festival znanosti 2017. na PMFu   Otvaranje Festivala znanosti 2017. Goran Zaharija, Saša Mladenović, Divna Krpan, Sara Šušnjara U atriju Galerije umjetnosti prigodno je prikazan niz znanstvenih pokusa, radionica i Više...

Section title

Description


ZNANSTVENA DJELATNOST

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu jest znanstveno-istraživačka visokoškolska ustanova čiji su studiji svih razina po svojoj koncepciji, izvrsnošću svojih nastavnika, utemeljenosti na modernim znanstvenim dostignućima i metodama, privlačni ne samo studentima iz Hrvatske, nego i područja jugoistočne i cijele Europe pa i šire.

Po izvrsnosti znanstveno-istraživačkog rada Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu je aktivno prisutan u Europskom istraživačkom prostoru kroz sudjelovanje u međunarodnim znanstveno-istraživačkim i tehnologijskim projektima te organizacijom znanstvenih i stručnih skupova.

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu je i centar znanstvene izvrsnosti čiji se znanstveno- istraživački potencijali, u suradnji s gospodarskim subjektima, koriste u istraživanju novih i razvoju postojećih visokotehnoloških proizvoda.

Misija Fakulteta je aktivno sudjelovanje u razvoju grada Splita, regije i RH i poticanje tog razvoja ustrojem znanstveno-istraživačke i obrazovne djelatnosti iz biologije, fizike, informatike, kemije, matematike i politehnike. Obrazovna i znanstveno-istraživačka djelatnost Fakulteta imaju za cilj unaprjeđenje svih razina visokoškolskog i cjeloživotnog obrazovanja i poticanje razvoja gospodarstva utemeljenog na znanju.

Na Fakultetu se, s obzirom na pristup, provode tri vrste znanstvenih istraživanja i to:
 • teorijska istraživanja
 • eksperimentalna istraživanja
 • mješovita istraživanja
dok se s obzirom na razinu provode kako fundamentalna tako i primijenjena istraživanja. Svaka navedena vrsta istraživanja zahtjeva poseban pristup koji proizlazi iz načina financiranja i strategije razvoja na različitim razinama (EU, RH, Sveučilište u Splitu, PMF).

Za eksperimentalna i mješovita istraživanja od esencijalnog je značaja osnivanje i ustroj novih istraživačkih laboratorija u novoj zgradi Fakulteta u sveučilišnom kampusu kao i formiranje centara izvrsnosti (ZIC, Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu koji je u osnivanju) te suradnja s postojećima (STIM, jedan od sedam hrvatskih znanstvenih centara izvrsnosti).

Fakultet specifičan je po tome što se istraživanja odvijaju u čak četiri područja znanosti i osam polja, pa je tako kroz istraživanja pokriven veliki broja grana znanosti, te je razvijena bogata suradnja s drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu.  

Nastavnici Prirodoslovno-matematičkog fakulteta su članovi mnogih međunarodnih udruženja među kojima su:
   1) International Federation for Information Processing
   2) Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
   3) IEEE Computer Society
   4) IEEE Computational Intelligence Society
   5) Istočnoalpsko-dinarsko društvo za proučavanje vegetacije
   6) European Physical Society
   7) American Physical Society
   8) American Association of Physics Teachers (AAPT
   9) Südosteuropäischer Germanistenverband (SOEGV)
   10) Mitteleuropäischer Germanistenverband (MGV)
   11) International Academy of Mathematical Chemistry
   12) American Meteorological Society
   13) Federation of European Microbiological Societies
   14) International Union of Microbiological Societies
   15) Federation of European Biochemical Societies
   16) International Union of Biochemistry and Molecular Biology Societies

KONTAKT


Prodekanica za znanost:
docent.dr. Ani Grubišić
Mail: ani.grubisic@pmfst.hr
Tel: (021) 619-287
Ured: B-2-30

Ured za znanstveno-istraživačke projekte, međunarodnu suradnju
Voditeljica: Anita Mikelić, dipl.iur.
Mail: projekti@pmfst.hr
Tel: (021) 619-205
Ured: B-1-39

PRAVILNICI I OBRASCI


Pravilnik o prijavi i praćenju provedbe projekata Obrazac za traženje suglasnosti za prijavu projekta Izjava čelnika znanstveno-nastavne ustrojbene jedinice

ZNANSTVENA INFRASTRUKTURA


Kemija – 2014.
Biologija – 2014.

ZNANSTVENA STRATEGIJA


Znanstvena strategija Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu 2017-2020