Naslovna

Radionica „Active learning in STEM Education“

12/07/2017

Radionica „Active Learning in STEM Education“ je nastala kao rezultat suradnje Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu i Center for Excellence in Science Education (CESE) (Penn State University). Suradnja je dogovorena sredinom listopada 2016. godine, kada je desetak uglednih profesora s Penn State University, među kojima i Dr. Wendy Hanna-Rose, posjetilo splitsko sveučilište. Tada je dogovoreno da će se započeti s radom na pilot-projektu kojem je cilj definiranje platforme za cjeloživotno obrazovanje u sklopu kojeg će visokoškolski nastavnici u STEM području steći potrebne pedagoške kvalifikacije.
Naime, osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici imaju formalno pedagoško obrazovanje i razvijene kompetencije u metodologiji poučavanja. Za razliku od njih, većina nastavnika u visokom obrazovanju u STEM području ima značajna znanja u predmetnom području, ali su bez formalnog obrazovanja o pedagoškim pristupima nastavi. Stoga je općeprihvaćeno mišljenje da takva situacija šteti visokom obrazovanju u STEM području. Upravo promjeni toga stanja je bila namijenjena i ova radionica, jer je iz iskustva razvidno da bolja nastavna tehnika ima pozitivan učinak na rezultate studenata.

Tradicionalno predavanje, koje većina sveučilišnih nastavnika koristi kao najčešću metodu u poučavanju na STEM fakultetima, se pokazalo kao jedna od najneučinkovitijih metoda za promicanje učenja. Umjesto toga, nastavnici bi trebali primjenjivati metode koje potiču veći angažman studenata. Aktivno učenje je znanstveno dokazani pristup učenju i poučavanju, čija primjena dovodi do boljih rezultata u učenju te povećava sposobnost kritičkog razmišljanja, motivaciju i dulje zadržavanje znanja u dugotrajnoj memoriji.

Radionica je održana na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu od 12. do 14. lipnja 2017. godine. Na radionici je sudjelovalo oko 40 nastavnika Sveučilišta u Splitu. Ova radionica predstavlja prvi korak u osposobljavanju sveučilišnih nastavnika da u svoju nastavu uključe tehnike aktivnog učenja.

 

 

Sponzori:

Sveučilište u Splitu

Penn State Global Program

Penn State Eberly College of Science

image002  image004  image005

 

 

Organizatori:

Center for Excellence in Science
Education (CESE) (Penn State University)

Prirodoslovno-matematički fakultet
(Sveučilište u Splitu)

Description: Center for Excellence in Science Education

Dr. Wendy Hanna-Rose, Associate Professor
in the Biochemistry and Molecular Biology Department

Doc.dr.sc. Ani Grubišić,
prodekanica za znanost, Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Predavači:

 1. Jackie Bortiatynski, Director of the Center for Excellence in Science Education
 2. Meredith Defelice, Director of Curricular Affairs and Senior Lecturer in the Department of Biochemistry and Molecular Biology
 3. Wendy Hanna-Rose, Associate Professor in the Biochemistry and Molecular Biology Department
 4. Eric Hudson, Associate Professor in the Department of Physics
 5. prof.dr.sc Saša Mladenović, Odjel za informatiku
 6. Željka Zorić, predavač, Odjel za matematiku
 7. sc. Roko Vladušić, predavač, Odjel za kemiju
 8. Divna Krpan, predavač, Odjel za informatiku
 9. sc. Goran Zaharija, Odjel za informatiku

 

Ciljevi radionice:

Sudionici radionice su imali priliku istražiti dokazane metode poučavanja, razmotriti različite načine poučavanja s perspektive učenika, te koristiti znanstveni pristup za oblikovanje elemenata nastavnog sadržaja.

Sudionici radionice su radili na vlastitim nastavnim materijalima i oblikovali: izvedbeni plan kolegija, ciljeve kolegija, ishode učenja kolegija, ishode učenja lekcije, nastavne aktivnosti (engl. Learning activities), provjere znanja (sumativne i formativne).

 

Ishodi radionice:

 • identificirati i razlikovati ciljeve kolegija
 • oblikovati jasne i sažete ishode kolegija i lekcije na temelju postavljenih ciljeva (u skladu s Bloomovom taksonomijom)
 • oblikovati i vrednovati sumativne provjere uspjeha studenata u ostvarivanju postavljenih ciljeva
 • oblikovati i vrednovati nastavne aktivnosti, uključujući formativne provjere znanja, kako bi se studenti pripremili za uspješno izvršavanje sumativnih provjera
 • opisati značajke koje razlikuju početnika od stručnjaka
 • objasniti ulogu:
  • metaspoznaja u uspješnom postizanju stručnosti
  • objasniti ulogu kognitivnog opterećenja u inhibiciji učenja
  • objasniti ulogu uspostavljanje okruženja za nova znanja u procesu učenja
  • objasniti ulogu predznanja u pomaganju (ili otežavanju) učenja novih informacija
 • primijeniti primjere strategija podučavanja radi:
  • olakšavanja napredovanje od početnika do stručnjaka
  • aktiviranja predznanja
  • promicanja metaspoznaja
 • odrediti čimbenike koji motiviraju studente da uče i kako su oni povezani
 • opisati kako ti čimbenici utječu na ciljeve studenata koje učenici postavljaju za sebe
 • analizirati interakciju uvjerenja, vrijednosti i okruženja za učenje, te predvidjeti kako ovi čimbenici utječu na motivaciju studenata da uče
 • povećati motivaciju primjenom strategija aktivnog učenja koje povećavaju percipiranu vrijednost sadržaja kolegija i pružaju poticajno okruženje za učenje

 

Teme radionice:

 1. Znanstveni pristup učenju i poučavanju
 2. Učinkoviti nastavnici stvaraju valjano okruženje za učenje i poučavanje
 3. Učinkoviti nastavnici olakšavaju napredovanje učenika od novaka do stručnjaka
 4. Učinkoviti nastavnici motiviraju učenike
 5. Formativne tehnike ocjenjivanja
 6. Pisanje ciljeva učenja i njihovo priopćavanje učenicima
 7. Učenje integriranog STEM-a pomoću programiranja
 8. Primjena aktivnih elemenata u učenju i poučavanju
 9. Učinkovit rad u grupi
 10. Aktivno učenje u nastavi kemije

 

Slike:

Od tradicionalnog pristupa nastavi…

image011

do aktivnog učenja

image013

Mape koncepata i rad u timu

image015

unnamed-10

unnamed-13

unnamed-17

unnamed-18

unnamed-19