PETRA LIVAJA

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: PETRA LIVAJA Preddiplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA Naziv završnog rada: [...]

ANA KRSTANOVIĆ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: ANA KRSTANOVIĆ Preddiplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA Naziv završnog rada: [...]

MARKO MILAS

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: MARKO MILAS Preddiplomski studij: INFORMATIKA Naziv završnog rada: Programska [...]

KRISTIJAN KELIĆ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: KRISTIJAN KELIĆ Preddiplomski studij: INFORMATIKA Naziv završnog rada: Računalne [...]

LUKA KOVAČUŠIĆ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: LUKA KOVAČUŠIĆ Preddiplomski studij: INFORMATIKA Naziv završnog rada: Virtualna [...]

MIRNA MARIĆ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: MIRNA MARIĆ Preddiplomski studij: INFORMATIKA Naziv završnog rada: Animacija [...]

MARKO JANJIŠ

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET Split, 18. rujna 2018.g. OBRANA ZAVRŠNOG RADA Kandidat: MARKO JANJIŠ Preddiplomski studij: INFORMATIKA I TEHNIKA Naziv završnog rada: [...]