Bernard Marušić

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA FIZIKU Split, 30. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: Bernard Marušić Diplomski studij: Fizika Smjer: Računarski Naslov [...]

0 Read More

Irena Vrkić

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA BIOLOGIJU Split, 27. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: Irena Vrkić Diplomski studij: Biologija i Kemija Smjer: [...]

0 Read More

Bruno Šegvić

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA MATEMATIKU Split, 29. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: Bruno Šegvić Diplomski studij: Matematika Smjer: računarski [...]

0 Read More

FRANE ĆALETA

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Split, 27. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: FRANE ĆALETA Diplomski studij: Informatika i tehnika Smjer: [...]

0 Read More

DORIS DŽALE

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Split, 27. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: DORIS DŽALE Diplomski studij: Informatika Smjer: Nastavnički [...]

0 Read More

DANIELA PITEŠA

SVEUČILIŠTE U SPLITU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Split, 27. rujna 2021.g. OBRANA DIPLOMSKOG RADA Kandidat: DANIELA PITEŠA Diplomski studij: Informatika Smjer: [...]

0 Read More