SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 11. ožujka 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ANA MUSTAPIĆ

Diplomski studij: Informatika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Potpuna automatizacija sustava prehrane u marikulturi kroz područje Interakcije čovjeka
i računala

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – predsjednik
2. dr. sc. Jelena Nakić – članica
3. dr. sc. Divna Krpan – članica

Datum i sat obrane: 20. ožujka 2020. u 1300 sati

Soba: B-2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content