SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 20. studenoga 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: ARBI KRIŠTO
Diplomski studij: matematika
Smjer: računarski

Naslov diplomskog rada:

Teorija mjere

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Doc.dr.sc. Snježana Braić – predsjednica
2. Doc.dr.sc. Goran Erceg – član
3. Ivan Jelić, asistent – član

Datum i sat obrane: 25. studenoga 2019. u 1100 sati
Soba: B3-69

Start typing and press Enter to search

Skip to content