SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

U Splitu, 5. studenoga 2018.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: BRANKA RAJČIĆ

DIPLOMSKI STUDIJ: MATEMATIKA
Smjer: Računarski

Naslov diplomskog rada:

Teško rješivi problemi odluke

POVJERENSTVO ZA OBRANU DIPLOMSKOG RADA :

1. Izv.prof.dr.sc. Milica Klaričić Bakula – predsjednica
2. Doc.dr.sc. Jurica Perić – član
3. Dr.sc. Aljoša Šubašić – član

Datum obrane: 6. studenoga 2018. u 1300 sati
Soba B 3-16

Start typing and press Enter to search