SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 25. rujna 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Danijela Galić

Diplomski studij: Biologija i Kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Troloks kao standard za određivanje antioksidacijske aktivnosti na staničnim kulturama

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Matilda Šprung – predsjednica
2. izv. prof. dr. sc. Renata Odžak – članica
3. Linda Mastelić, asistent – član

Datum i sat obrane: 29. rujna 2020. u 1300 sati
Soba: B2-06

Start typing and press Enter to search

Skip to content