SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 28. srpnja 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Filip Radun

Diplomski studij: Inženjerska fizika
Smjer: Termodinamički uređaji

Naslov diplomskog rada:

Tehno-ekonomska analiza upotrebe gorivnih članaka i vodika u željezničkom sektoru

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Frano Barbir – predsjednik
2. prof. dr. sc. Ivica Aviani – član
3. prof. dr. sc. Paško Županović – član

Datum i sat obrane: 30. rujna 2020. u 1200 sati
putem Google Meeta
na poveznici:
meet.google.com/cmr-dqqt-xgd

Start typing and press Enter to search

Skip to content