SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 3. listopada 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: INES BRKIĆ

Diplomski studij: Biologija i kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov završnog rada:

Određivanje spola mediteranske dagnje Mytilus galloprovincialis (Bivalvia: Mytilidae)

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. Doc.dr.sc. Sanja Puljas – predsjednica
2. Prof.dr.sc. Ivana Bočina – članica
3. Prof.dr.sc. Mate Šantić – član

Datum i sat obrane: 11. listopada 2019. u 1400 sati
Soba: B-2-21

Start typing and press Enter to search

Skip to content