SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

ODJEL ZA MATEMATIKU
U Splitu, 19. lipnja 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVANA JERKOVIĆ
DIPLOMSKI STUDIJ: MATEMATIKA
Smjer: RAČUNARSKI

Naslov diplomskog rada:

Učenje podrškom u strojnom učenju

POVJERENSTVO ZA OBRANU DIPLOMSKOG RADA :

1. Doc.dr.sc. Ivo Ugrina – predsjednik
2. Izv.prof.dr.sc. Jurica Perić – član
3. Prof.dr.sc. Milica Klaričić Bakula – članica

Datum obrane: 21. lipnja 2019. u 10:00 sati,  Soba B 3-68

Start typing and press Enter to search