SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 2. listopada 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: IVONA ALKOVIĆ

Diplomski studij: matematika
Smjer: računarski

Naslov diplomskog rada:

Slučajevi Fermatovog posljednjeg teorema dokazivi elementarnim metodama

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. Doc.dr.sc. Marija Bliznac Trebješanin – predsjednica
2. Prof.dr.sc. Borka Jadrijević – članica
3. Ivan Jelić, mag.math. – član

Datum i sat obrane: 7. listopada 2019. u 1200 sati
Soba: B-3-17

Start typing and press Enter to search

Skip to content