SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA MATEMATIKU

Split, 07.02. 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: JADRAN SUŠIĆ – JURIĆ

Diplomski studij: MATEMATIKA I INFORMATIKA

Naslov diplomskog rada: Analogija u nastavi matematike

 

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. prof. dr. sc. Nikola Koceić Bilan – predsjednik/ica

2. doc. dr. sc. Goran Erceg – član/ica

3. Ivan Jelić, mag. math. – član/ica

Datum i sat obrane: 14. veljače 2019. u 12:00 sati , Soba: B3-17

Start typing and press Enter to search

Skip to content