SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 13. svibnja 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: KRISTINA ĐULA

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Metode i strategije aktivnog učenja u nastavi
tehničke kulture

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević – predsjednik
2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Matić – član
3. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – član

Datum i sat obrane: 15. svibnja 2020. u 930 sati
Soba: B-1-05

Start typing and press Enter to search

Skip to content