SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA KEMIJU

Split, 10. rujna 2019.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: LEA ŠOŠO

Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM

Naslov završnog rada:

Uloga prehrane u poboljšavanju fizičkih sposobnosti

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović – predsjednik
2. Doc.dr.sc. Perica Bošković – član
3. Doc.dr.sc. Matilda Šprung – članica

Datum i sat obrane: 13. rujna 2019. u 1200 sati
Soba: B-2-06

Start typing and press Enter to search

Skip to content