SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA FIZIKU

Split, 24. lipnja 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: LEON ĆATIPOVIĆ

Diplomski studij: Fizika
Smjer: Računarska fizika

Naslov diplomskog rada:

Disocijacijska duljina raspršenja atomskog trimera u osnovnom stanju

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Petar Stipanović – predsjednik
2. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić – članica
3. Krešimir Dželalija, mag.phys. – član

Datum i sat obrane: 02. srpnja 2020. u 1400 sati
Soba: B3-53

Start typing and press Enter to search