SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 25. rujna 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: Marina Katić

Diplomski studij: Biologija i Kemija
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Određivanje sastava masnih kiselina u jestivim masnoćama

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. izv. prof. dr. sc. Ivica Ljubenkov – predsjednik
2. dr. sc. Ivana Anđelić – članica
3. doc. dr. sc. Stjepan Orhanović – član

Datum i sat obrane: 29. rujna 2020. u 1030 sati
Soba: B2-06

Start typing and press Enter to search

Skip to content