SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU

Split, 16. prosinca 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MATEA MANDIĆ

Diplomski studij: Informatika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Multimodalnosti i multimedia u e- učenju

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. prof.dr.sc. Andrina Granić – predsjednica
2. doc.dr.sc. Nikola Marangunić – član
3. dr.sc. Jelena Nakić – članica

Datum i sat obrane: 19. prosinca 2019. u 1400 sati
Soba: B-2-75

Start typing and press Enter to search