MATLAB na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu kao sastavnica Sveučilišta u Split ima takozvanu "Total Academic Headcount" (TAH) licencu za MATLAB, Simulink i dodatne prateće programe. Fakultetsko osoblje i studenti mogu koristiti ove proizvode u nastavi, istraživanju i samostalnom učenju. Licenca dopušta pojedincima instalaciju proizvoda na računala u vlasništvu Fakulteta, kao i na osobnim računalima.

Instalirajte »


O MATLAB-u and Simulink-u

MATLAB, jezik tehničkog računanja, jest programsko okruženje za razvoj algoritma, analizu podataka, vizualizaciju i numeričko računanje. Simulink je grafičko okruženje za simulaciju i dizajn temeljen na modeliranju višedomenskih dinamičkih i ugrađenih sustava. MathWorks proizvodi gotovo 100 dodatnih proizvoda za rješavanje specijaliziranih zadaća poput analize podataka i obrade slike.

MATLAB and Simulink Logo

 Dostupni moduli

MATLAB, Simulink, and dodatni prateći programi su dostupni putem TAH-licence. Područja primjene uključuju:

 • MATLAB
 • Simulink
 • alate za bioinfornatiku
 • alate za kontroku sustava
 • alate za prilagodbu podataka
 • alate za prikupljanje podataka
 • alate za DSP-sustave
 • alate za obradu slike
 • alate za kontrolu instrumenata
 • alate za optimizaciju
 • alate za paralelno računanje
 • alate za obradu signala
 • SimMechanics
 • Simscape
 • Simulink Control Design
 • Stateflow
 • alate za statistiku i strojno učenje
 • alate za simboličku matematiku

Instalirajte

Preuzmite instalacijski program

 1. Stvorite MathWorks-korisnički račun koristeći svoju fakultetsku e-mail adresu: mathworks.com/accesslogin/createProfile.do.
 2. Idite na središte za licence (License Center): mathworks.com/licensecenter.
 3. Kliknite Add License u gornjem desnom kutu.
 4. Odaberite Associate by Activation Key i kliknite Continue.
 5. Idite na: mathworks.com/downloads/web_downloads/select_release.
 6. Kliknite na dugme za preuzimanje trenutne verzije programa.
 7. Kliknite dugme za instalaciju za početak preuzimanja instalacijskog programa.

Instalirajte i aktivirajte

 1. Instalacijski program je snimljen u mapi koju ste sami odabrali ili onoj zadanoj od preglednika. Imena instalacijskih programa su:
  • Windows: matlab_ _win64.exe
  • Mac OS X: matlab_ _maci64.zip gdje je _ trenutna verzija programa.
 2. Pokrenite instalacijski program:
  • Windows: Kliknite dvaput na preuzeti instalacijski program kojeg ste preuzeli u prethodnom koraku. To pokreće Windows Self-Extractor i započinje postupak instalacije.
  • Mac OS X: Kliknite dvaput na preuzeti instalacijski program kojeg ste preuzeli u prethodnom koraku. Datoteke se izdvoje uz stvaranje nove mape naziva matlab_ _maci64, gdje je _ trenutna verzija programa. Za početak instalacije unutar ove mape kliknite dvaput na InstallForMacOSX.
 3. U programu MathWorks installer odaberite Log in with a MathWorks Account i slijedite upute.
 4. Kada to od Vas bude zatraženo odaberite licencu koju želite koristiti.
 5. Odaberte module koje želite preuzeti i instalirati.
 6. Po preuzimanju i instalaciji svih modula označite dijaloški okvir Activate MATLAB i kliknite na Next.

 

 


Koristite: Naučite mogućnosti i kako koristiti MATLAB


Trebate pomoć?

Obratite nam se e-mailom na matlab@pmfst.hr.

Naučite više o MathWorks-u

Posjetite stranicu MathWorks for Education.