SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA KEMIJU

Split, 12. srpnja 2019.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: MIA KOSOR

Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM

Naslov završnog rada:

Deficijencija karnitina

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. Doc.dr.sc. Matilda Šprung – predsjednica
2. Doc.dr.sc. Barbara Soldo – članica
3. Doc.dr.sc. Stjepan Orhanović – član

Datum i sat obrane: 19. srpnja 2019. u 10:00 sati
Soba: B-2-06

Start typing and press Enter to search