SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 7. listopada 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: MIA OSIBOV

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Objektivnost i subjektivnost ocjenjivanja
u nastavi tehničke kulture

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić – predsjednik
2. Doc.dr.sc. Stjepan Kovačević – član
3. Dr.sc. Jelena Nakić – članica

Datum i sat obrane: 14. listopada 2019. u 1000 sati
Soba: B-2-75

Start typing and press Enter to search

Skip to content