Ime i prezime Godina dolaska Godina odlaska Zvanje
Franjo Sokolić 2019. Redoviti profesor u trajnom zvanju
Paško Županović 2019. Redoviti profesor u trajnom zvanju
Tomislav Rončević 2015. 2019. doktorand
Marijan Krstić 2017. 2019. docent
Slavko Radilović 2015. 2019. asistent na projektu
Marin Kosović 2017. 2019. docent
Tomislav Primorac 2017. 2018. asistent
Martina Požar 2015. 2018. asistentica na projektu
Hrvoje Vrcan 2017. 2018. asistent
Andrii Gudyma 2016. 2018. poslijedoktorand na projektu
Vlasta Bonačić Koutecký 2012. 2013. redovita profesorica
Juraj Simunić 2010. 2014. viši asistent
Željko Crljen 2009. 2016. redoviti profesor, trajno zvanje
Jurica Teklić 2009. 2017. asistent
Sanda Đivanović 2009. 2017. asistentica
Dražen Petrov 2009. 2010. asistent
Bojan Žagrović 2009. 2010. docent
Željka Fuchs 2007. 2016. izvanredna profesorica
Hrvoje Meštrić 2007. 2008. asistent
Dejan Vinković 2007. 2016. izvanredni profesor
Domagoj Kuić 2006. 2016. viši asistent
Maja Anđelić 2006. 2014. asistentica
Stjepan Marčelja 2006. 2010. redoviti profesor, trajno zvanje
Ivana Bešlić 2002. 2014. viša asistentica
Ana Jerončić 1997. 2009. asistentica
Roko Pešić 1995. 1999. asistent
Željko Mrčela 1994. 1997. asistent
Roko Pešić 1993. 1999. asistent
Nenad Toplak 1991. 1994. stručni suradnik
Srećko Kilić 1987. 2010. redoviti profesor, trajno zvanje
Domina Vuković 1986. 1997. asistentica
Davorka Grgić 1986. asistentica
Željko Antunović 1983. 2016. redoviti profesor
Tonko Juričić 1982. 1983. asistent
Ivica Luketin 1982. 2015. viši predavač
Davor Juretić 1982. 2015. redoviti profesor, trajno zvanje
Ivan Kolar 1976. asistent
Mirko Radić 1974. 1977. profesor više škole
Ivan Plazibat 1973. 1993. predavač
Josip Goleš 1967. 2002. laborant
Vladimir Radan 1964. 1967. laborant
Ante Luketin 1961. 1974. profesor više škole
Milivoj Grisogono 1953. 1976. profesor više škole
Zlatko Palavršić 1952. laborant
Ante Žanić 1950. 1973. profesor više škole
Ime i prezime Godina dolaska Godina odlaska Zvanje
Ante Žanić 1950. 1973. profesor više škole
Zlatko Palavršić 1952. laborant
Milivoj Grisogono 1953. 1976. profesor više škole
Ante Luketin 1961. 1974. profesor više škole
Vladimir Radan 1964. 1967. laborant
Josip Goleš 1967. 2002. laborant
Ivan Plazibat 1973. 1993. predavač
Mirko Radić 1974. 1977. profesor više škole
Ivan Kolar 1976. asistent
Davor Juretić 1982. 2015. redoviti profesor, trajno zvanje
Ivica Luketin 1982. 2015. viši predavač
Tonko Juričić 1982. 1983. asistent
Željko Antunović 1983. 2016. redoviti profesor
Davorka Grgić 1986. asistentica
Domina Vuković 1986. 1997. asistentica
Srećko Kilić 1987. 2010. redoviti profesor, trajno zvanje
Nenad Toplak 1991. 1994. stručni suradnik
Roko Pešić 1993. 1999. asistent
Željko Mrčela 1994. 1997. asistent
Roko Pešić 1995. 1999. asistent
Ana Jerončić 1997. 2009. asistentica
Ivana Bešlić 2002. 2014. viša asistentica
Stjepan Marčelja 2006. 2010. redoviti profesor, trajno zvanje
Maja Anđelić 2006. 2014. asistentica
Domagoj Kuić 2006. 2016. viši asistent
Dejan Vinković 2007. 2016. izvanredni profesor
Hrvoje Meštrić 2007. 2008. asistent
Željka Fuchs 2007. 2016. izvanredna profesorica
Bojan Žagrović 2009. 2010. docent
Dražen Petrov 2009. 2010. asistent
Sanda Đivanović 2009. 2017. asistentica
Jurica Teklić 2009. 2017. asistent
Željko Crljen 2009. 2016. redoviti profesor, trajno zvanje
Juraj Simunić 2010. 2014. viši asistent
Vlasta Bonačić Koutecký 2012. 2013. redovita profesorica
Andrii Gudyma 2016 2018 poslijedoktorand na projektu
Hrvoje Vrcan 2017 2018 asistent
Martina Požar 2015 2018 asistentica na projektu
Tomislav Primorac 2017 2018 asistent
Marin Kosović 2017 2019 docent
Slavko Radilović 2015 2019 asistent na projektu
Marijan Krstić 2017 2019 docent

Start typing and press Enter to search