Projekti

Naziv Izvor financiranja Šifra Trajanje Su/Voditelj Suradnici
Kompaktni muonski solenoid MZO 177061 1996 – 2002 Željko Antunović
Predviđanje strukture i djelovanja membranskih polipeptida MZO 177060 1996 – 2002 Davor Juretić
Visokoenergijska fizika MZO 177064 1996 – 2002 Mile Dželalija
Višečestični jako korelirani kvantni sustavi MZO 177062 1997 – 2002 Srećko Kilić Leandra Vranješ Markić
Predviđanje strukture i djelovanja membranskih polipeptida MZO 177163 2000 – 2005 Davor Juretić Larisa Zoranić
Kolektivna svojstva kondenzata smanjene dimenzionalnosti MZO 119251 2002 – 2005 Željana Bonačić Lošić
Kompaktni muonski solenoid (CMS) MZO 177161 2002 – 2006 Željko Antunović
Visokoenergijski reakcijski sustavi MZO 177162 2002 – 2006 Mile Dželalija Ivana Weber
Atomi i molekule u reduciranim prostorima MZO 177164 2003 – 2006 Srećko Kilić Leandra Vranješ Markić,Larisa Zoranić
Dielektrična i fotoemisijska svojstva sistema s više elektronskih vrpci MZO 177165 2003 – 2006 Paško Županović
Istraživanje transportnih svojstava kvazikristala na visokim temperaturama MZO 177166 2006 – 2007 Ante Bilušić
Razvoj i primjene principa maksimalne proizvodnje entropije MZO 177-1770495-0476 2006 – 2013 Davor Juretić
Transportna i magnetska svojstva nanostrukturiranih kompleksnih metalnih spojeva MZO 177-0352826-0478 2007 – 2012 Ante Bilušić
Sustavi s prostornim i dimenzijskim ograničenjima: korelacije i spinski efekti MZO 119-1191458-1023 2007 – 2013 Željana Bonačić Lošić
Struktura, međudjelovanja i prijenos u vodenim otopinama s primjenama MZO 177-1770508-0480 2007 – 2014 Franjo Sokolić Larisa Zoranić,Bernarda Lovrinčević
Visokoenergijski reakcijski sustavi i primjena Grida MZO 177-0000000-3193 2007 – 2014 Mile Dželalija Ivana Weber,Ana Jerončić, Maja Anđelić
Istraživanje višečestičnih sustava Monte Carlo simulacijama MZO 177-1770508-0493 2007 – 2014 Leandra Vranješ Markić Petar Stipanović
Materijali sa elektronskom strukturom modeliranom modernim tehnikama priprave MZO 035-0352827-2841 2012 – 2014 Ivica Aviani
Formacija i destrukcija domena u vodenim otopinama (MS-FORMDES) HrZZ UIP-2013-11-4514 2014 – 2017 Larisa Zoranić Franjo Sokolić,Bernarda Lovrinčević, Martina Požar,Tomislav Primorac
Biofizikalni dizajn antimikrobnih peptida i inovativni molekularni deskriptori (BioAmpMode) HrZZ IP-2013-11-8481 2014 – 2017 Damir Vukičević Ana Maravić,Lucija Krce, Tomislav Rončević
The Higgs boson properties measurements and search for new physics with the CMS detector HrZZ 7118 2014 – danas Marko Kovač
Morski plankton kao alat za procjenu klimatskog i antropogenog utjecaja na morski ekosustav HrZZ IP-2014-09-3606 2015 – danas Darko Koračin
Univerzalne osobine sustava hladnih bozonskih i fermionskih atoma (UniCold) HrZZ IP-2014-09-2452 2015 – danas Leandra Vranješ Markić Viktor Cikojević,Krešimir Dželalija,Petar Stipanović
Višegodišnje i dekadne oscilacije Jadranskog mora: opažanja, modeliranje i posljedice HrZZ IP-2016-06-1955 2017 – danas Darko Koračin,Slavko Radilović
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables
Generated by wpDataTables

Start typing and press Enter to search