Marjan KrstićDocent
  OPĆE

  Marjan Krstić
  Docent
  Odjel za fiziku
  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon:
  Lokacija: soba B3-01B, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:
  E-mail: marjan.krstic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: prirodne znanosti
  Znanstveno polje: fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Teorije funkcionala gustoće
  • Katalitički sustavi
  • Nanomaterijali za obnovljive izvore energije

  Članstva

  • Potpredsjednik udruge Alumni i prijatelji PMF-a

   

  Obrazovanje

  • 2011. – 2016. Doktorski studij “Biofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Doktor prirodnih znanosti, polje Fizika
  • 2008. – 2010. Diplomski studij “Inženjerska fizika: mehanički sustavi”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistar fizike
  • 2005. – 2008. Preddiplomski studij “Inženjerska fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnik fizike

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017. – 2017. poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2017. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2015. – danas, istraživač, Centar izvrsnosti za znanost i tehnologiju, Sveučilište u Splitu
  • 2011. – 2017. znanstveni novak, Interdisciplinarni centar za naprednu znanost i tehnologiju, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2017 – danas, „STIM-REI“, KK.01.1.1.01.0003., Europska Unija iz Europskih Strukturnih i Investicijskih fondova 2014. – 2020. – Prof. dr. dr. h.c. Vlasta Bonačić-Koutecky

  Pozvana predavanja

  • C-MAC Euroschool in Material Science 2017: “Physical properties I – electrons,phonons and interactions in complex systems”, University of Split, Faculty of Science, Split, Croatia,
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća fizika IV, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – 2015
  • Fizika 1 za studente Umjetničke akademije, predavanja i vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Fizika 2 za studente Umjetničke akademije, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – 2017
  • Fizika za studente smjera Nutricionizam, vježbe i seminari, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Opća fizika za studente smjera Biologija i kemija, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Moderna fizika, vježbe i seminari, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas
  • Praktikum iz Opće fizike II, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  • Praktikum iz Opće fizike IV, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas

   

  Diplomska nastava

   

  • Fizika čvrstog stanja, vježbe, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2012 – 2017
  • Numeričko modeliranje elektronske strukture, predavanja, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2017 – danas
  • Metodologija istraživanja u prirodnim znanostima, vježbe,  Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, 2018 – danas

   

  Mentoriranje

   

  Diplomski radovi

  • Toma-Ivo Škrobica (2018). „Istraživanje jedno-fotonskih apsorpcijskih spektara građevnih jedinica olovnih halidnih perovskitnih materijala u plinskoj fazi metodom teorije funkcionala gustoće za primjenu u solarnim ćelijama”

  Start typing and press Enter to search