Tanja VučičićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 236, Lokacija:  soba B3-14, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:http://mapmf.pmfst.unist.hr/~vucicic/, E-mail: tanja.vucicic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Diskretna matematika
  • konačne geometrije,t-dizajni
  • diferencijski skupovi

  Članstva

  • Hrvatsko matematičko društvo
  • Splitsko matematičko društvo

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 1995 (jedan mjesec) Mathematisches Institut Universitat Heidelberg, Heidelberg, Germany
  • 1996 (jedan mjesec) Mathematisches Institut Universitat Heidelberg, Heidelberg, Germany

  Obrazovanje

  • – 8. listopada 1999.: doktor prirodnih znanosti, polje Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • – 27. listopada 1989.: magistar matematičkih znanosti, Matematički fakultet Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • – 7. siječnja 1981.: diplomirani inženjer matematike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  Radno iskustvo

  • 15.10.2008. – danas, izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • 2002. – 2008. docent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 2000. – 2002. viši asistent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 1983. – 1999. asistent za matematiku/asistent s magisterijem, Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu
  • 1981. – 1982. asistent u laboratoriju za fizičku oceanografiju, Institut za oceanografiju i ribarstvo u Splitu
  • 1981. (1 semestar) srednjoškolski nastavnik matematike, Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje u brodograđevnoj industriji – Split
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2007. – 2014., „Tranzitivne grupe i s njima povezane diskretne strukture“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH 177-0000000-0882, suradnik
  • 2002. – 2006., „Neke konačne matematičke strukture“, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, suradnik
  • 1996. – 2000., „Matematička kombinatorika u geometriji“, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, suradnik
  • 1995. – 1997., „Symmetric designs of quadratic order“, Hrvatsko-Njemačka znanstveno-tehnička suradnja, istraživač
  • 1991. – 1993., „Kvalitativna analiza diferencijalnih jednadžbi“, Republički fond za znanost RH, mlađi istraživač

  Recenzije

  • AMS Mathematical Reviews, AMS, 2008. – danas (reviewer)
  • Applied Mathematics E-Notes; ISSN 1607-2510, 2007.

  Članstvo uređivačkog odbora

  • Acta Mathematica Spalatensia, Odjel za matematiku PMF-a Sveučilišta u Splitu i SMD, 2017. –
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Linearna algebra, PMF Split, 2005. – danas
  • Linearna algebra za fizičare, PMF Split, 2010. – 2012.
  • Obične diferencijalne jednadžbe, PMF Split, 2005. – 2016.
  • Diferencijalne jednadžbe, PMF Split, 2016. – danas
  • Matematika IV, PMF Split, 2006. -2009.
  • Matematika III, PMF Split, 2010. –danas
  • Biostatistika, PMF Split (Nutricionizam), 2014. – danas
  • Matematika, Sveučilište u Splitu (Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo), 2005. – 2012.
  • Matematika, Sveučilište u Splitu, Kemijsko-tehnološki fakultet (Farmacija), 2005. – 2006.
  • Statistika, Sveučilište u Splitu (Biologija i ekologija mora i Morsko ribarstvo), 2005. – 2012.

  Diplomska nastava

  • Algebra I, PMF Split, 2015. – danas
  • Statistika, PMF Split (studij Biologija-kemija), 2013. – 2015.
  • Algebra, PMF Split, 2008. – 2014.

  Mentoriranje

  Završni radovi

  • Iva Pandžić (2009.), “Pseudounitarni prostori”
  • Nikolina Ratković (2009.), “Mehaničke i električne oscilacije“
  • Luisa Radišić (2009.), “Eulerova metoda za numeričko rješavanje diferencijalnih jednadžbi”
  • Dragana Savić (2009.), “Prisilne oscilacije sustava opruga-tijelo”
  • Darija Kuran (2010.), “Hermitski i antihermitski operatori”
  • Andrijana Pupić-Bakrač (2011.), “Prezentacija diedralnih grupa”
  • Jelena Kovačević (2011.), “Limesi matričnih nizova i Markovljevi lanci”
  • Lana Rađa (2011.), “Modeliranje populacijskog natjecanja”
  • Marina Pavičević (2013.), “Djelovanje grupe na sebe konjugacijom”
  • Ana Ferić (2014.), “Geršgorinov teorem”
  • Iva Budimir (2014.), “Direktni produkti familije grupa”
  • Matea Pavić (2016.), “t-dizajni”
  • Cvita Landikušić (2016.), “Neke numeričke metode za rješavanje ODJ”

  Diplomski radovi

  • Maja Andrić (1999.), “Diferencijalne nejednakosti u teoriji običnih diferencijalnih jednadžbi”
  • Petra Milan (2004.), “Bilinearni i kvadratni funkcionali. Forme”
  • Ivana Radalj (2006.), “MATLAB za linearnu algebru”
  • Petra Vrsalović (2007.) “Neke primjene unitarnih prostora”
  • Lucija Mijić (2008.), “Permutacijske reprezentacije grupa”
  • Lada Tudor (2009.), “Jordanova kanonska forma”
  • Gabrijela Dugandžić (2009.), “Ravninski autonomni sustavi”
  • Marina Bibić (2009.), “Laplaceova transformacija”
  • Terezija Jurković (2009.), “Matematičko modeliranje s običnim diferencijalnim jednadžbama 1. i 2. reda”
  • Božena Armanda (2010.), “Kodiranje i dekodiranje pomoću linearnih kodova”
  • Nikolina Ratković (2011.), “Kvalitativna teorija običnih diferencijalnih jednadžbi”
  • Iva Pandžić (2011.), “Moduli”
  • Ivana Ujević (2015.), “Spektralne lokacije Geršgorinovog tipa”
  • Bože Markovina (2016.), “Diferencijski skupovi”
  • Nikolina Kelava (2017.), “Neke klase komutativnih prstena s jedinicom”

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content