Na temelju Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija za ak. god. 2019./2020. od 1. ožujka 2019., Povjerenstvo za rangiranje kandidata za mobilnost u okviru Erasmus+ programa donosi

 

ODLUKU
o rang-listi kandidata za studentsku mobilnost u svrhu studija u zimskom semestru u okviru Erasmus+ programa za ak. god. 2019./2020.

 

  1. Rangiraju se kandidati sukladno listi – studentska mobilnost

 

Obrazloženje

 

Povjerenstvo u sastavu doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović, izv. prof. Mladen Hraste, doc. dr. sc. Jurica Perić utvrdilo da je Fakultet od Sveučilišta u Splitu zaprimio dvije prijave za mobilnost kandidata koja udovoljava uvjetima Natječaja.

Prema kriterijima sastavnice utvrđenim Natječajem napravljena je rang-lista za studentsku mobilnost koja je sastavni dio ove Odluke.

Na temelju gore navedenog odlučeno je kao u izreci.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv Odluke Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici može se izjaviti žalba čelniku sastavnice u roku od 15 dana od dana objave Odluke na mrežnoj stranici sastavnice. O žalbi odlučuje čelnik sastavnice u roku od 8 dana od dana isteka roka žalbe. Ako čelnik sastavnice ocijeni da je žalba osnovana, mijenja se rang lista sukladno novoutvrđenom stanju. Istekom roka za odlučivanje o žalbi, Odluka Povjerenstva za rangiranje kandidata na sastavnici postaje konačna i protiv nje nije moguće uložiti žalbu.

 

Povjerenstvo za odabir kandidata

 

Doc. dr. sc. Viljemka Bučević Popović,

 

 

 

Privitak:

–           Lista – studentska mobilnost

 

 

R.BR BROJ BODOVA IME I PREZIME SEMESTAR SVEUČILIŠTE BROJ MJESECI PODRUČJE SVRHA BORAVKA
1 27.94 Domagoj Jelić W AGH University of Science and Technology 5 0540 Mathematics and Statistics Slušanje nastave i Pisanje rada
2 27.39 Rinaldo Ugrina W Charles University in Prague 4 461 Physics Pisanje rada

Start typing and press Enter to search

Skip to content