SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA INFORMATIKU
U Splitu, 24. lipnja 2019.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: PETRA CAPIĆ

DIPLOMSKI STUDIJ: INFORMATIKA ,Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Interakcija temeljena na govoru

POVJERENSTVO ZA OBRANU DIPLOMSKOG RADA :

1. Doc.dr.sc. Nikola Marangunić – predsjednik
2. Dr.sc. Jelena Nakić – članica
3. Divna Krpan, v.pred. – članica

Datum obrane: 26. lipnja 2019. u 10:00 sati
Soba B-2-75

Start typing and press Enter to search