Sveučilišni studij, Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti, Poslijediplomski studij

SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 33

Kontakt osoba:
Mara Maretić
Voditeljica službe za poslijediplomske studije, cjeloživotno obrazovanje i
mobilnost studenata
kabinet B1-35
tel: 021/619-209
edukacija-dr@pmfst.hr

Obavijest o obrani teme doktorskog rada/javni razgovor – Snježana Smerdel

Snježana Smerdel, studentica poslijediplomskoga sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” usmjerenje Kemija, podnijela je prijavu za pokretanje postupka prihvaćanja teme doktorskog rada/javnog razgovora i  prijavila temu pod naslovom:
Implementacija strategije predučenja u srednjoškolskoj nastavi kemije

Fakultetsko vijeće Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na 158. sjednici, održanoj dana 17. travnja 2019. godine donijelo je odluku o imenovanju Povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada u sastavu:

  1. professor emerita Maja Pavela-Vrančić, Sveučilište u Splitu –  predsjednica
  2. doc. dr. sc. Ani Grubišić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – članica
  3. doc. dr. sc. Stjepan Orhanović, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu – član
  4. doc. dr. sc. Nikola Marangunić, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu –  član
  5. prof. dr. sc. Meliha Zejnilagić-Hajrić, Prirodno-matematički fakultet Sarajevo – članica (mentorica)

Izlaganje teme doktorskog rada/javni razgovor održati će se u petak, 26. travnja 2019. godine s početkom u 13:00 sati u Vijećnici Fakulteta B1-11, Ruđera Boškovića 33, Split.

Pozivaju se zainteresirani da prisustvuju obrani teme doktorskog rada/javnom razgovoru.

Datum objave: 17. travnja 2019.

U kontekstu obrane doktorskog rada studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće doktorske radove:

U kontekstu polaganja kolegija Seminar I studenti doktorskog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” napisali su sljedeće radove:

Damir
Purković
Kontekstualni pristup učenju i poučavanju u nastavi tehničke kulture u osnovnoj školi 20. siječnja
2014.
Sanda Šimičić Uporaba čestičnog crteža pri analizi, usvajanju, provjeri i unapređenju konceptualne razine znanja u nastavi kemije 18.
veljače 2014.
Roko Vladušić Pedagogical content knowledge with particular focus on chemical bonding concepts and language-based issues 3. travnja 2014.
Monika Mladenović Učenje i poučavanje programiranja temeljeno na igrama 29.
travnja 2014.
Nikolina Bubica Strategije poučavanja i faktori koji utječu na unapređenje znanja programera početnika 5.
svibnja 2014.
Krešimir Rakić Vrednovanje znanja u sustavima e-učenja korištenjem zadataka objektivnog tipa na kontroliranom prirodnom jeziku 1.
srpnja 2014.
Mila Bulić Sustavi e-učenja u promicanju obrazovanja za zdrav i održiv život 6.
studenog 2015.
Snježana Smerdel Implementacija strategije pred-učenja u prirodoznanstvenom
obrazovanju
22.
travnja 2016.
Divna Krpan Poučavanje programera početnika u visokom obrazovanju 22.
rujna 2016.
Žana Žanko Miskoncepcije u uvodnoj nastavi programiranja 22.
rujna 2016.
Marijana Zaninović Uloga interaktivnih modela u
poučavanju sadržaja organske kemije
30. lipnja 2017.
Nikolina Ribarić Upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija u nastavi kemije 8. svibnja 2018.
Marina Balažinec Tlo kao model za poučavanje složenih odnosa u ekosustavu 9. svibnja 2018.
Ivanka Podrug Metodičke kompetencije nastavnika prirodoslovnog područja i poučavanje procesa fotosinteze 15. lipnja 2018.
Lana Šarić Metodičko znanje i Uvjerenja budućih nastavnika kemije u Hrvatskoj 15. lipnja 2018.

DOKUMENTI:

Raspored predavanja za I. i II. semestar akademke godine 2018./2019.

Red predavanja za I. i II. semestar akademke godine 2018./2019.

Izmjene i dopune Pravilnika posliijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti

Raspored predavanja za III i IV semestar akademske godine 2016/2017.

Red predavanja za III i IV semestar akademske godine 2016/2017.

Raspored predavanja za I i II semestar akademske godine 2015/2016.

Pravilnik poslijediplomskog sveučilišnog studija “Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (23.03.2016.)

Izvadak iz nastavnog plana i programa studija – lipanj 2014

Pravilnik poslijediplomskog sveučilisnog studija “Istraživanje
u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti” (11.03.2014.)

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti (23. 10. 2013.)

PMFSTDRS_1 Prijava na natječaj

PMFSTDRS_2 Godisnji izvjestaj studenta

PMFSTDRS_3 Godisnji izvjestaj mentora

PMFSTDRS_4 Prijava za polaganje Istrazivackog seminara I

PMFSTDRS_5 Izvjestaj o Istrazivackom seminaru I

PMFSTDRS_5a Izvjestaj o Istrazivackom seminaru II

PMFSTDRS_5b Izvjestaj o Istrazivackom radu

PMFSTDRS_6 Prijava za pokretanje postupka prihvacanja teme

PMFSTDRS_7 Prijava teme doktorskog rada

PMFSTDRS_8 Izvjestaj o prihvacanju ili odbijanju teme doktorskog yrada

PMFSTDRS_9 Zahtjev za promjenu teme i/ili mentora

PMFSTDRS_10 Izvještaj o ocjenjivanju doktorskog rada

PMFSTDRS_11 Zapisnik s obrane doktorskog rada

Protokol za obranu doktorskog rada

Suglasnost mentora za pokretanje postupka ocjene i obrane doktorskog
rada.

Zamolba

Upute za oblikovanje doktorskog rada

Natječaj za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija „Istraživanje u edukaciji u području prirodnih i tehničkih znanosti“ u akademskoj godini 2018./2019. za usmjerenja Biologija, Informatika, Kemija i Tehnika (30.7.2018)

Natjecaj za upis akademsku godinu 2015/2016

Start typing and press Enter to search