diplomski studij BIOLOGIJA I KEMIJA; smjer: nastavnički
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Branimir Čorić 4.756
2. Danijela Galić 4.676
3. Nina Žarković 4.619
4. Petar Ćurlin 4.472
5. Marin Lolić 4.447
6. Martin Ripić 4.219
7. Ivana Krajina 4.134
8. Mate Lekšić 4.125
9. Ema Topalović 4.099
10. Lea Fabijanović 4.099
11. Ana Sučić 4.026
12. Nikolina Marinović 3.832
13. Isabela Tomašek 3.747
14. Marina Čolak 3.685
15. Ivana Bezmalinović 3.670
16. Marija Barišić 3.315
17. Sunčica Srzentić 3.284
18. Irena Vrkić 3.284
19. Marina Katić 3.257
diplomski studij MATEMATIKA I FIZIKA; smjer: nastavnički
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Filipa Vukušić 3.102
2. Jelena Vukoja 3.084
3. Andrea Sentić 2.734
diplomski studij MATEMATIKA I INFORMATIKA; smjer: nastavnički
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Ana Krstanović 4.441
2. Ana Banović 3.412
3. Kristina Bukvić 3.350
4. Lucija Udiljak 3.056
Kandidat Petar Dešpoja nema pravo upisa – nema završen odgovarajući preddiplomski studij
diplomski studij MATEMATIKA – SVI SMJEROVI
red. br. Prezime studenta Ime studenta Težinski prosjek ocjena upisuje smjer:
1. Jelić Domagoj 4.966 teorijski
2. Vučak Ana 4.823 računarski
3. Braić Drago 4.358 teorijski
4. Bročić Lucija 4.177 računarski
5. Krišto Arbi 4.051 računarski
6. Petra Livaja 3.960 računarski
7. Tafra Doris 3.920 nastavnički
8. Sara Sladović 3.825 računarski
9. Ćorić Mate 3.580 računarski
10. Omazić Matea 3.443 teorijski
11. Radoš Kata 3,433 računarski
12. Matek David 3.402 računarski
13. Paršić Barbara 3.209 računarski
14. Grizelj Lucija 2,639 nastavnički
15. Begušić Nikoleta 2,607 nastavnički
16. Rajič Jelena 2,532 računarski
17. Stojanov Marina 2,508 nastavnički
18. Dešpoja Petar 2,286 nastavnički
diplomski studij  INFORMATIKA I TEHNIKA; smjer: nastavnički
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Antonija Rozga 4.188
2. Martina Kozina 3.449
3. Anamarija Jakić 3.381
4. Marko Janjiš 3.205
5. Moris Perić 3.165
6. Branimir Morović 3.119
7. Anđelić Lidija 3.078
8. Hrvoje Anić 2.932
9. Marino Dražić 2.903
10. Karla Tonković 2.818
diplomski studij  INFORMATIKA; smjer: nastavnički
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Luka Kovačušić 3.760
2. Mirna Marić 3.739
3. Alen Bašić 3.673
4. Brigita Vodanović 3.528
5. Kristijan Kelić 3.515
6. Dubravka Šarić 3.327
7. Igor Šušić 3.255
8. Marko Milas 3.210
9. Josip Mravak 3.165
10. Josip Reić 3.153
11. Luka Jurić-Grgić 3.148
12. Daniela Piteša 2.955
13. Maja Bubica 2.898
Kandidatkinja Vanda Antolović nema pravo upisa – nema završen odgovarajući preddiplomski studij
diplomski studij FIZIKA – SVI SMJEROVI
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena upisuje smjer:
1. Josip Gabričević 4.869 Računarska fizika
2. Ivna Baković 3.728 Računarska fizika
3. Tihana Dević 3.388 Fizika okoliša
4. Mila Vuković 3.380 Biofizika
5. Zvonimir Bilokapić 3.331 Računarska fizika
6. Ana Marjanović 3.258 nastavnički
7. Dražena Bogdanović 3.112 nastavnički
8. Leo Ivas 3.017 Računarska fizika
diplomski studij INŽENJERSKA FIZIKA; smjer: Termodinamički uređaji
red. br. Ime studenta Prezime studenta Težinski prosjek ocjena
1. Josipa Zekić 4.199

Start typing and press Enter to search