Na temelju članka 15. Zakona o Studentskom zboru, dekanica Fakulteta, prof. dr. sc. Jasna Puizina donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za Studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu

 

Izbori će se održati dana 26. travnja 2018. (četvrtak) u vremenu od 08,00 do 20,00 sati na biračkom mjestu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.

Kandidacijska lista predaje se najkasnije do 13.04.2018. godine (petak) do 12,00 sati na Protokol Fakulteta.

 

Za provođenje postupka izbora za studentski zbor Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, imenuje se Izborno povjerenstvo u sastavu:

  1. Doc.dr.sc. Antonela Paladin, član – doc.dr.sc Gordan Radobolja, zamjenik
  2. Divna Krpan, član – dr.sc. Nenad Vuletić, zamjenik
  3. Ante Topić, član – Ela Čoga, zamjenik
  4. Mateo Marušić, član – Alen Juginović, zamjenik
  5. Luka Marković, član – Luka Jadrić, zamjenik

 

Više o izborima možete pronaći u sljedećim dokumentima:

Odluka o raspisivanju izbora za Studentski zbor PMF-a

Statut Studentskog zbora PMF-a

Kandidacijska lista

Potpisi biraca – studentska podrska za kandidacijsku listu za prijevremene izbore za Studentski zbor PMF-a (26.04.2018.)

Odluka o imenovanju Izbornog povjerenstva za provodjenje postupka izbora za Studentski zbor

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore

Pravilnik za provedbu izbora predstavnika studenata u Studentski zbor Sveucilista u Splitu i studentske zborove sastavnica Sveucilista u Splitu

 

 

Start typing and press Enter to search