SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA BIOLOGIJU

Split, 15. srpnja 2019.g.

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Kandidat: TEA VUČKOVIĆ

Preddiplomski studij: NUTRICIONIZAM

Naslov završnog rada:

Utjecaj prehrane na prevenciju i progresiju Alzheimerove bolesti

Povjerenstvo za obranu završnog rada:

1. Doc.dr.sc. Ivica Šamanić – predsjednik
2. Doc.dr.sc. Ana Maravić – članica
3. Doc.dr.sc. Željana Fredotović – članica

Datum i sat obrane: 19. srpnja 2019. u 11:00 sati
Soba: B-2-21

Start typing and press Enter to search