Ivica AvianiRedoviti profesor
  OPĆE

  Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 225 , Lokacija:  soba B3-23, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: http://aviani.ifs.hr/ , E-mail: ivica.aviani@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Fizika

  Područja znanstvenog interesa

  • Fizika čvrstog stanja
  • Biofizika
  • Fizika u obrazovanju

  Članstva

  • Hrvatsko fizikalno društvo
  • Američko udruženje učitelja fizike (AAPT)
  • Upravni odbor srednjoevropskog ICAM (Institute for Complex Adaptive Matter) čvora
  • Upravni odbor udruge Prirodopolis
  • Stručna radna skupina za izradu prijedloga prirodoslovnog područja kurikuluma
  • Stručna radna skupina za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Fiziku
  • Stručno povjerenstvo za utvrđivanje odgovarajućih obrazovnih kvalifikacija za stjecanje prava na zapošljavanje učitelja i nastavnika fizike u školama RH
  • Povjerenstvo za osnivanja Centra za napredne materijale i nanotehnologiju (C2AMN) 2012. – 2013.
  • Žiri za natjecanja Školski laboratorij i Laboratorij slave, British Council, 2011 – 2012.
  • Komitet za menadžment akcije P16 COST-a: Emergent Behaviour in Correlated Matter, 2007 – 2010.
  • Akademski odbor 41. međunarodne fizičke olimpijade, Zagreb, 2010.
  • Državno povjerenstvo za susrete i natjecanja iz fizike 2009.
  • Upravni odbor Hrvatskog fizikalnog društva, 2004 – 2008.

   

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  2011. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija
  2009. Institutu za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija
  2007. Sveučilište u Cambridgeu, Cavendish Laboratory, Engleska
  2003. Sveučilište Joseph Fourier, Grenoble, Francuska
  2001. C.N.R.S. – Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble, Francuska
  1999. – 2000. C.N.R.S. – Lab. Magnetisme Louis Néel, Grenoble, Francuska
  1996. Sveučilište J.W. Goethe, Physikalishes Institut, Frankfurt am M., Njemačka

  Priznanja i nagrade

  Obrazovanje

  • 1999. Doktor znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet,
  • 1994. Magistar znanosti, polje fizika, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • 1980. Diplomirani inženjer fizike, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

  Radno iskustvo

  • 2012. – danas, Izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – danas, Viši znanstveni suradnik, Institut za fiziku, Zagreb
  • 2002. – 2012., Znanstveni suradnik, Institut za fiziku, Zagreb
  • 1999. – 2001., Viši asistent, Institut za fiziku, Zagreb
  • 1994. – 1998., Asistent, Institut za fiziku, Zagreb
  • 1980. – 1993., Istraživač suradnik, Institut za fiziku, Zagreb
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  76256
  ReasercherID : F-5059-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  2014 – 2018, „Novi materijali za ultrabrzu elektronsku tehnologiju zasnovanu na efektima elektronskih korelacija u dvodimenzionalnim slojevima“, NSF projekt 1/2014, MZOS znanstveno-istraživački projekt – voditelj
  2015.- 2016., „STEMp – Razvoj modernih studijskih programa za izobrazbu nastavnika fizike na temeljima razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“, Europski socijalni fond – MZOS, obrazovni projekt – suradnik
  2014 – 2016, „Jačanje kapaciteta za primjenu i transfer tehnologije mikroelektromehaničkih sustava na Sveučilištu u Splitu“ (MEMSplit), MZOS RC.2.2.08.-0052, strukturni projekt – suradnik
  2012 – 2014, „Materijali sa elektronskom strukturom modeliranom modernim tehnikama priprave“, MZOŠ 035-0352827-2841, znanstveno-istraživački projekt – voditelj
  2011 – 2014, „Transport and nonequilibrium effects in h4ly correlated multilayered nanostructures“, NSF projekt 1/2011, MZOŠ, znanstveno-istraživački projekt – voditelj
  2007 – 2013, „Termoelektrična i termomagnetska svojstva materijala s jakim korelacijama“, MZOŠ 035-0352843-2849, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  2012 – 2013, „Konceptualno poučavanje termodinamike u osnovnoj i srednjoj školi“, AZOO – IF, obrazovni projekt – voditelj
  2007 – 2012, „Materijali sa elektronskom strukturom modeliranom modernim tehnikama priprave“, MZOŠ 035-0352827-2841, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  2010 – 2011, „Electron correlations in novel materials for thermoelectric applications“, hrvatsko- austrijski bilateralni projekt – suradnik
  2008 – 2010, “Termoelektrična svojstva jako koreliranih materijala”, hrvatsko- austrijski bilateralni projekt – suradnik
  2007 – 2010, „E-škola FIZIKA HFD-a“, MZOŠ, program izvaninstucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih – voditelj
  2009 – 2010, „Demonstracijski komplet za magnetizam“, MZOŠ, obrazovni projekt – voditelj
  2005 – 2009, „Emergent Behaviour in Correlated Matter (ECOM)“, COST Action P16 – suradnik
  2007 – 2008, „Susreti nastavnika i znanstvenika“, AZOO, obrazovni projekt- voditelj
  2002 – 2006, „Svojstva jako koreliranih metala od interesa za primjenu“, MZOŠ 00350011, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  2005 – 2005, „Beauty of physics“, radni paket FP6 projekta #516938 WYP2005 Europe, projekt popularizacije fizike – voditelj
  2003 – 2004, „Thermodynamic and thermoelectric propeties of heavy fermions“, SCOPES 7KRPJ065554, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  2003 – 2004, „Magnetizam- interaktivni moduli“, MZT obrazovni projekt – suradnik
  1996 – 2001, „Elektronska svojstva lokalno koreliranih sistema“, MZT 00350105, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  1991 – 1995, „Istraživanje jako koreliranih elektronskih sistema“, MZTI 1-03-104, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  1991 – 1995, „Korelirani podsistemi u superionskim vodičima i poluvodičima“, MZTI 1-03-057, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  1987 – 1990, „Fizička svojstva poluvodiča i superionskih vodiča“, SIZ-I za znanost 2.02.01.00.21, znanstveno-istraživački projekt – suradnik
  1983 – 1986, „Fizička svojstva poluvodiča i superionskih vodiča“, SIZ-I za znanost I-24.4 I-11.3, znanstveno-istraživački projekt – suradnik

  Suradnje

  • Sveučilište Joseph Fourier, Grenoble, Francuska.
  • CNRS – Laboratoire Louis Néel, Grenoble, Francuska.
  • Sveučilište u Cambridgeu, Cavendish Laboratory
  • Institut za fizikalnu kemiju, Beč, Austrija
  • ETH, Zürich
  • Sveučilište J.W. Goethe, Physikalishes Institut, Frankfurt am M.

  Pozvana predavanja

  XXXV. republički seminar o nastavi fizike, Šabac, Srbija, 2017.
  11th Conference of the Society of Physicists of Macedonia 2016, Ohrid, Makedonija, 2016.
  XXXIV. republički seminar o nastavi fizike, Zlatibor, Srbija, 2016.
  Međunarodna konferencija: Položaj fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija 2016.
  XXXIII. republički seminar o nastavi fizike, Zlatibor, Srbija, 2015.
  Međunarodna konferencija: Položaj fizike u srednjim školama u regionu, Aleksinac, Srbija , 2015.
  Croatian-Japanese Workshop on Materials Science, Zagreb, Hrvatska, 2009.

  Recenzije

  Physical Review Physics Education Research, American Physical Society, 2015 – danas

  Članstvo uređivačkog odbora

  E-škola FIZIKA, Hrvatsko fizikalno društvo, urednik, 2006. – danas
  Međunarodna znanstvena radionica „Spin, charge and energy transport in novel materials“, Hvar, Hrvatska, 2017.
  XIII. hrvatski simpozij o nastavi fizike, Zadar, Hrvatska, 2017.
  24. godišnji sastanak Hrvatskog mikroskopijskog društva, Split, Hrvatska, 2016.
  Međunarodna znanstvena radionica „New thermoelectic materials“, Split, Hrvatska, 2013.
  Radionice 1.– 4. Sekcije HFD-a za primijenjenu i industrijsku fiziku, Zagreb, 2009 – 2013.
  NATO Advanced Research Workshop, „New materials for thermoelectric applications: theory and experiment“, Hvar, Hrvatska, 2011.
  Međunarodna radionica „New materials for thermoelectric applications: theory and experiment“ Hvar, Hrvatska, 2010.
  ARW Workshop on Properties and Applications of Thermoelectric Materials and Conference on Concepts in Electron Correlation, Hvar, Hrvatska, 2008.
  Workshop on Correlated Thermoelectric Materials and Conference on Concepts in Electron Correlation Hvar, Hrvatska, 2005.

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  Statistička fizika I, Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet, 2017.- danas
  Temeljni pojmovi u fizici, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu 2013.- 2015.
  Multimedijske prezentacije, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 2008.- 2015.
  Fizika I, Diplomski studij Konzervacije i restauracije Umjetničke akademije Sveučilišta u Splitu, 2011. – 2013.
  Računalo u pokusu, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 2008.- 2011.

  Diplomska nastava

  Fizika čvrstog stanja, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2012. – danas
  Metodika nastave fizike III, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015. – danas
  Metodika nastave fizike II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015. – danas
  Metodika nastave fizike I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015. – danas
  Seminar iz metodike fizike s nastavnom praksom, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2016. – danas
  Magnetski materijali i primjene, Sveučilište u Rijeci, Diplomski studij inženjerstva i fizike materijala, 2012.-2013.
  Seminar iz eksperimentalne fizike, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, 1996. – 1997.
  Praktikum iz elektronike, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, Fizički odsjek, 1980.-1982.

  Poslijediplomska nastava

  Odabrana poglavlja metodike nastave fizike , Univerzitet u Sarajevu, Doktorski studij – Fizika u obrazovanju, 2014.-danas

  Mentoriranje

  Završni radovi

  1. Ante Šimić (2017). “Baterije budućnosti”
  2. Juraj Novak (2017). „Osnovni principi hlađenja – na putu prema apsolutnoj nuli“
  3. Dunja Šimićić (2015). „Istraživanje materijala pomoću raspršenja x-zraka”

  Diplomski radovi

  1. Antonia Stojan (2017). „Primjena Geogebre u istraživačkoj nastavi fizike”, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  2. Marko Grgić (2017). „Učenje i poučavanje fizike uz pomoć Algadooa – jednostavnog programa za simulacije”, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  3. Dunja Šimićić (2017). „Testiranje moguće toksičnosti tinti za tetovaže”, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  4. Dino Butulija (2011). „Metodička obrada periodičnih gibanja analizom video zapisa“, Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
  5. Neva Margetić (2011). „ Metodička obrada gibanja analizom video zapisa, Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu
  6. Petra Puntijar (2005). „Specifični toplinski kapacitet Yb0.5Y0.5InCu4 sistema slitina“, Fizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu

  Mentorstva završnih i diplomskih radova

  Doktorske disertacije

  1. Nataša Erceg (2011). „ Učeničke i studentske strategije rješavanja netradicionalnih problema iz fizike“, Univerzitet u Sarajevu, Prirodno-matematički fakultet

  Mentorstva doktorskih disertacija

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content