Joško MandićIzvanredni profesor
  OPĆE

  Odjel za matematiku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon:+385 21 619 252, Lokacija:  soba B3-10, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: https://www.pmfst.unist.hr/~mandic ,E-mail: josko.mandic@pmfst.hr

  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Matematika

  Područja znanstvenog interesa

  • Diskretna matematika,algebarska kombinatorika
  • Konačne geometrije, t-dizajni
  • Diferencijski skupovi

  Članstva

  • Splitsko matematičko društvo
  • Hrvatsko matematičko društvo

   

  Obrazovanje

  • 23. veljače 2000.: doktor prirodnih znanosti, polje Matematika, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 14. listopada 1994.: magistar prirodnih znanosti, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  • 10. srpnja 1986.: profesor matematike I fizike, Filozofski fakultet u Zadru, Sveučilište u Splitu

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • 2010. – 2017, docent, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu
  • 2004. – 2010. viši predavač, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 2000. – 2004. viši asistent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 1994. – 2000. asistent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 1994. – 1995. mlađi asistent, Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu
  • 1991. – 1994. stručni suradnik za područje matematike , Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, OOUR Prirodoslovno-matematičkih znanosti i studija odgojnih područja u Splitu
  • 1986-1991. srednjoškolski nastavnik matematike I fizike, Tehnički školski centar – Split
  • 1986. (1 polugodište) srednjoškolski nastavnik matematike, Centar za usmjereno obrazovanje – Hvar
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  2007. – 2014., „Tranzitivne grupe i s njima povezane diskretne strukture“,
  Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH 177-0000000-0882, suradnik

  2002. – 2006., „Neke konačne matematičke strukture“, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, suradnik

  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Matematika I, PMF Split
  • Algebarske strukture, PMF Split
  • Projektivna geometrija, PMF Split
  • Uvod u teoriju brojeva, PMF Split
  • Uvod u numeričku matematiku, PMF Split

  Diplomska nastava

  • Diofantske jednadžbe, PMF Split
  • Uvod u diferencijalnu geometriju, PMF Split
  • Vektorski prostori II, PMF Split
  • Teorija kodiranja, PMF Split

   

  Mentoriranje

   

  Završni radovi

  • Toni Čvrljak, Vizualizacija teorije grupa, PMF, Split, 30.09.2014.
  • Iva Leko, Osnovni teorem algebre, PMF, Split, 29.09.2014.
  • Lea Dujić, Sylowljevi teoremi, PMF, Split, 19.09.2008.

   

  Diplomski radovi

  • Petra Lukić, Jako regularni grafovi, PMF, Split, 07.09.2017.
  • Ines Miliša, Incidencijske geometrije, PMF, Split, 12.07.2017.
  • Sanja Budimir, Simetrični grafovi i njihova svojstva, PMF, Split, 25.11.2015.
  • Tončica Gašpar, Bilinearne forme, PMF, Split, 29.01.2015.
  • Božana Marković, Generalne linearne i simplektičke grupe, PMF, Split, 02.09.2014.
  • Ana Savić, Fibonaccijevi brojevi, PMF, Split, 18.09.2013.
  • Mateja Žderić, Neke metode rješavanja diofantskih jednadžbi, PMF, Split, 18.07.2013.
  • Nikolina Sučić, Prsten ostataka modulo n, PMF, Split, 18.07.2013
  • Ružica Znaor, Rješive grupe, PMF, Split, 05.10.2012.
  • Josipa Maretić, Nilpotentne grupe, PMF, Split, 30.09.2012.
  • Ivan Dujić, ONan-Scottov teorem, PMF, Split, 11.06.2012.

   

  Doktorske disertacije

  • Aljoša Šubašić, Dizajni tranzitivni po incidencijama, Sveučilište u Zagrebu, Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike, 22.09. 2017.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content