Mila VukovićAsistent na projektu
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +38521619261, Lokacija: soba B2-51, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: mvukovic1@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti, Znanstveno polje: Biologija

  Područja znanstvenog interesa

  • Organizacija i evolucija genoma u viših biljaka: poliploidija, ponavljajuće i pokretne DNA sekvence
  • Next Generation Sequencing, bioinformatička obrada podataka
  • Fluorescentna in situ hibridizacija

  Obrazovanje

  • 2019. – danas, Doktorski studij “Biofizika”, Prirodoslovno- matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2017. – 2019. Diplomski studij “Biofizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Magistra fizike
  • 2013. – 2017. Preddiplomski studij “Fizika”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – Prvostupnica fizike

  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :  257340
  ReasercherID :  A-6502-2009
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2019 – danas, „Genomske i epigenomske promjene u auto- i alopoliploidima na modelu dalmatinskog buhača, ljutike i anemona“, Hrvatska zaklada za znanost, znanstveno istraživački projekt – suradnik
  • 2019 – danas, „CRISPR/Cas9 – Uradi sam!“, studentski projekt u kategoriji Znanstveno-istraživačkog rada, Studentski zbor Sveučilišta u Splitu – voditelj

  Start typing and press Enter to search