Nada BezićRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za biologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 261 , Lokacija:  soba B2-51, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: , E-mail: bezic@pmfst.hr
  Znanstveno područje:Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Bilogija

  Područja znanstvenog interesa

  • Istraživanje kserofitnih osobina mediteranskih biljaka
  • Istraživanja njihovih sekundarnih metabolite prvenstveno eteričnih ulja
  • Biološki učinci tih prirodnih spojeva

  Članstva

  • Hrvatsko biološko društvo
  • Horticular Society of Ornamental Plants
  • Hrvatsko društvo za biljnu fiziologiju

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • 1981.-1993. godine višekratni boravak u virološkom laboratoriju PMF Zagreb
  • 1997. u UK (Scotland) University of Glasgow, Division of Enviromental and Evolutionary Biology
  • 1998. u Republici Češkoj Charles University, Department of Plant Physiology

  Obrazovanje

  • Fakultet: 1972 -1977. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Magisterij: 1981-1984. Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet
  • Doktorat: 1986 – 1991. Sveučilište u Zagrebu

  Radno iskustvo

  • 2013. – danas, redoviti profesor , Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2013. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 1996. – 2009. docent, Fakultet prirodoslovno-matematički fakultet znanosti i kienziologije, Sveučilište u Splitu
  • 1989. – 1996. asistent, Filozofski fakultet u Zadru OOUR Prirodoslovno-matematički znanosti i studija odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
  • 1986. – 1989. znanstvani asistent, Filozofski fakultet u Zadru OOUR Prirodoslovno-matematički znanosti i studija odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
  • 1981. – 1986. asistent, Filozofski fakultet u Zadru OOUR Prirodoslovno-matematički znanosti i studija odgojnih područja, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 105170
  ReasercherID :  D-8656-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija

  Projekti

  • 2014.-2017. Taksonomija, ekologija i uporaba rogača (Ceratonia siliqua) i lovora (Laurus nobilis) u Hrvatskoj (3304), HRZZ, suradnik
  • 2006. – 2013. Kserofiti i njhovi sekundarni metabolite (177-1191192-0830), MZT, voditelj
  • 2001.-2006. Kserofiti i njihova biološka uloga (0177140), MZT, voditelj
  • 1996.-2001. Anatomska i fiziološka istraživanja kponenih biljaka mediteranskog područja Hrvatske (177040), MZT, voditelj
  • 1990.-1996. Istraživanja bioloških i molekularnih svojstava biljnih virusa, suradnik
  • 1986.-1990. Istraživanje i zaštita okoliša kopnenog dijela Hrvatske, suradnik
  • 1981.-1985. Čovjek i biosfera, suradnik

  Suradnje

  • 2010. – danas s Farmaceutko biotehnološkim fakultetom (Dario Kremer) u analizi i uspredbi bioloških izolata kao i specifičnih biljnih struktura endemičnih i samoniklih biljaka u Hrvatskoj.
  • 1998. godine boravak u Republici Češkoj Charles University, Department of Plant Physiology (kod prof. Olge Votrubove) u svrhu savladavanja novih metoda za istraživanja na području bijne anatomije.
  • 1997. godine boravak u UK (Scotland) University of Glasgow, Division of Enviromental and Evolutionary Biology (kod prof. Brayan G. Bowes) u svrhu savladavanja novih metoda za istraživanja na području bijne anatomije
  • 1981.-1993. godine višekratni boravak u virološkom laboratoriju PMF Zagreb u svrhu izrade magistarskog rada i doktorske disertacije te rada na projektu

  Pozvana predavanja

  • Kristalizacija Cucumovirusa kržljavosti orašca. Split 29.1. 1998. Hrvatsko kemijsko društvo – podružnica Split.

  Recenzije

  • Phytotherapy Research
  • Journal of Essential Oil Research,
  • Agriculture Science Research Journal,
  • International Journal of Agriculture Science
  • Journal of Medicinal Plant Research
  • Natural Product Research
  • Recenzija dva projekta za Ministarstvo znanosti i tehnologije i to: “Izolacija prirodnih supstancija iz ljekovitog bilja” i projekta “Razvoj fitohormona od uzgoja do gotovog proizvoda”.
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Biologija stanice, PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005- do danas), Nutricionizam (2012- do danas)
  • Opće botanika, PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005 do danas)
  • Botanika, PMF-Split smjer Nutricionizam (2012 do danas)
  • Virologija PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005- do danas), Nutricionizam (2012- do danas)
  • Začinsko i aromatično bilje PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005- do danas), Nutricionizam (2012- do danas)
  • Biologija – odabrana poglavlja, Umjetnička akademija – Split (2005- do danas)
  • Opća Biologija, smjerove Zaštita okoliša, Mediteranske kulture i Prehrambene tehnologije Kemijsko tehnološkog fakulteta u Splitu (2005 – do danas).

  Diplomska nastava

  • Virologija PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005- do danas), Nutricionizam (2012- do danas)
  • Začinsko i aromatično bilje PMF-Split smjera Biologije i kemije (2005- do danas), Nutricionizam (2012- do danas)
  • Opća Biologija, smjera Kemije Kemijsko tehnološkog fakulteta u Splitu (2005 – do danas).

  Poslijediplomska nastava

  • Regulacijski mehanizmi kserofita, PMF-Split (2011- do danas)
  • Stanična i molekularna biologija (dio kolegija), PMF-u Spliti, (2011- do danas)

  Mentoriranje završnih radova

  • Ivana Cvetković (2014). „Tumori”
  • Ivana Bego (2014). „Animalni virusi”
  • Ines Milković (2016). „Značaj šparoge u prehrani“
  • Ivana Plazonić (2016). „Biološke osobina roda Alium“

  Mentoriranje diplomski radova

  • Valerija Jurin (1994). “Anatomske karakteristike listova masline (Olea europea L.) s posebnim osvrtom na mehaničke elemente”
  • Blanša Tešija (1994). “Karakteristike epidermalnih stanica listova masline (Olea europea L.)”
  • Sretenka Pejnović (1995).“Mikroskopski prikaz anatomske građe mastrinke (Olea sylvestris Brot.)”
  • Ivanka Skejić (1996).“Dijagnosticiranje ishranjenosti masline (Olea eueopaea L.) sorte levantinke metodom folijarne analize”
  • Katija Bego (1996). ”Anatomija vegetativnih organa brnistre (Sparium junceum L.)”
  • Dragica Tadić (1997).“Mikroskopski prikaz vegetativnih organa klinastolisnog vriska (Satureja cuneifolia Ten.)”
  • Tatjana Puljak (1998).“Anatomija brdskog vroska (Satureja montana L.) s naglaskom na žljezdane strukture”
  • Ivana Dumanić (1998). „Žljezdani aparat na listovima brdskog i klinastolisnog vriska (Satureja montana L. i Satureja cuneifolia Ten.)”
  • Gabriela Peričić (1998). „ Usporedba anatomske građe lista klinastolisnog i brdskog vriska”
  • Sindi Crljen (1999). „Anatomija vegetativnih organa ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)”
  • Danijela Petrović (1999). „Sastav i antimikrobno djelovanje eteričnog ulja klinastolisnog vriska (Satureja cuneifolia Ten.)”
  • Vedrana Radić (2000). „Komparativna anatomija vegetativnih organa lavande (Lavandula angustifolia Mill.) i ružmarina (Rosmarinus officinalis L.)”
  • Elma Krcatović (2002). „Anatomska građa vegetativnih organa i sastav eteričnog ulja vrste H. perforatum L. subsp. veronense (Schrank) Fröhlich”
  • Ana Zelanović (2003). „Anatomska građa stabljike i lista muškatne kadulje (Salvia sclarea L.)”
  • Zorana Bodrožić (2004). „Anatomija vegetativnih organa smilja Helichrysum italicum (Roth.) Mill. corr. Guss.”
  • Jerić Adriana (2006). „Usporedba sastava eteričnog ulja izolata Satureja vrsta iz 1996. i 2005. godine”
  • Dubravka Cukrov (2009). „Inhibitorni učinak timola i karvakrola na virus mozaika krastavca (cucumber mosaic virus, CMV) i virus mozaika duhana (Tabacco mosaic virus, TMV)”
  • Ivana Perica (2010). „Protuvirusno djelovanje eteričnog ulja i vodenog ekstrakta vrsate Teucrium arduini L. na virus mozaika krastavca (cucumber mosaic virus, CMV)”
  • Tanja Bačić (2011). „Analiza vrste drvnog nosioca skulpture sv. Ante s Isusom metodom uzorkovanja” Diplomski je studentice Umjetničke akademija, voditelj B teme

  Doktorske disertacije

  • Elma Vuko, (2012). ”Kemijski sastav i protuvirusno djelovanje eteričnog ulja i glavnih sastojaka ulja endemične vrste Micromeria croatica (Pers.) Schott”
  • Valerija Dunkić (2006). “Submikroskopske structure i sekundarni metabolite u žljezdanim stanicama nekih vrsta roda Satureja (Lamiaceae)”

  Start typing and press Enter to search