Nenad VuletićPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 246, Lokacija:  soba B2-09, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: nenad.vuletic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Onečišćenje mora anorganskim i organskim onečišćivačima, školjkaši, metali, BPA, AAS, HPLC

  Obrazovanje

  • 2009. – 2015. Poslijediplomski doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1996. – 2003. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2009. – danas poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2015. asistent/doktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2003. – 2009. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Projekti

  • 2021 – 2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) suradnik
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Opća kemija I
  • Opća kemija II
  • Praktikum iz opće kemije I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – 2015
  • Praktikum iz opće kemije II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – 2015
  • Osnove kemije I, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – danas
  • Osnove kemije II, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – danas
  • Opća kemija za fizičare, Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015 – 2017
  • Opća kemija (konzervacija – restauracija), Umjetnička akademija u Splitu, 2015 – 2017
  • Organska kemija, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, 2012 danas

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content