Nenad VuletićPoslijedoktorand
  OPĆE

  Odjel za kemiju, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 246, Lokacija:  soba B2-09, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica: – , E-mail: nenad.vuletic@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Prirodne znanosti ,  Znanstveno polje: Kemija

  Područja znanstvenog interesa

  • Onečišćenje mora anorganskim i organskim onečišćivačima, školjkaši, metali, BPA, AAS, HPLC

  Obrazovanje

  • 2009. – 2015. Poslijediplomski doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu
  • 1996. – 2003. Diplomski studij “Biologija i kemija”, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu – profesor biologije i kemije

  Radno iskustvo

  • 2009. – danas poslijedoktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2015. asistent/doktorand, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2003. – 2009. vanjski suradnik, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika :313303
  ReasercherID : E-5463-2017
  GoogleScholar: https://scholar.google.hr/citations?user=0u9OPWgAAAAJ&hl=hr
  Hrvatska znanstvena bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29788

   

  PROJEKTI

  • 2021 – 2025, “Hrvatske vrste roda Veronica: fitotaksonomija i biološka aktivnost” (CROVeS-PhyBA) (HRZZ-IP-2020-02-8425) suradnik

   

  SURADNJE

  • Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  NASTAVNA DJELATNOST

  PREDDIPLOMSKA NASTAVA

  • Opća kemija I, seminar, (Biologija i kemija) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015 – 2019.
  • Opća kemija II, seminar, (Biologija i kemija) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015 – 2019.
  • Praktikum iz opće kemije I, laboratorijske vježbe, (Biologija i kemija) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – 2019.
  • Praktikum iz opće kemije II, laboratorijske vježbe, (Biologija i kemija) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2009 – 2019.
  • Osnove kemije I, seminar, (Nutricionizam) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – 2019.
  • Osnove kemije II, seminar, (Nutricionizam) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2013 – 2019.
  • Opća kemija za fizičare, seminar i laboratorijske vježbe (Fizika) Prirodoslovno-matematički fakultet u Splitu, 2015 – 2017.
  • Opća kemija, 30% predavanja, (Konzervacija – restauracija) Umjetnička akademija u Splitu, 2016 – 2017.
  • Organska kemija, laboratorijske vježbe (Medicinsko-laboratorijska dijagnostika) Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Sveučilište u Splitu, 2012 – 2017.

   

  DIPLOMSKA NASTAVA

  • Forenzična kemija i toksikologija I, laboratorijske vježbe (Forenzika) Sveučilišni Odjel za forenzične znanosti u Splitu, 2017 – 2019.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content