Vedran BorasRedoviti profesor u trajnom zvanju
  OPĆE

  Odjel za politehniku, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu, Hrvatska
  Telefon: +385 21 619 289, Lokacija:  soba B1-26, Ruđera Boškovića 33, Split
  Osobna stranica:, E-mail: vedran.boras@pmfst.hr
  Znanstveno područje: Tehničke znanosti ,  Znanstveno polje: Elektrotehnika

  Područja znanstvenog interesa

  • osnovne elektrotehnike
  • Električna mjerenja
  • Električni strojevi
  • Obnovljivi izvori energije
  • Analiza elektroenergetskog sustava

  Znanstveno usavršavanje i studijski boravci

  • Od 01. listopada 1996. godine do 17. prosinca 1997. godine, Siemens, Berlin, Njemačka

  Obrazovanje

  • 1995. – 1997. Doktorski studij, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu – Doktor tehničkih znanosti, polje Elektrotehnika
  • 1988. – 1990. Poslijediplomski studij, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu – Magistar elektrotehničkih nauka
  • 1974. – 1978. Diplomski studij, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu – Diploma o završenom studiju za stjecanje visoke spreme

   

  Radno iskustvo

  • 2017. – danas, redoviti profesor – trajno zvanje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2012. – 2017. redoviti profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2009. – 2012. izvanredni profesor, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2006. – 2009. docent, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Splitu
  • 2005. – 2006. docent, Elektrotehnički fakultet, Sveučilište u Osijeku
  • 2002. – 2005. Rukovoditelj sektora za restrukturiranje i privatizaciju, JP “EP HZ Herceg-Bosne”, d.o.o. Mostar,
  • 1997. – 2002. Pomoćnik generalnog direktora za razvoj, JP “EP HZ Herceg-Bosne”, d.o.o. Mostar,
  • 1996. – 1997. Inženjer specijalista za prijenos i distribuciju električne energije, Siemens d.d. Zagreb,
  • 1994. – 1996. Pomoćnik ministra za energetiku, Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije HR HB,
  • 1993. – 1994. Rukovoditelj gradilišta u Berlinu, Domoinvest Zagreb,
  • 1989. – 1992. Stručni suradnik za elektriku, Aluminij Mostar,
  • 1986. – 1989. Rukovoditelj elektro službe, Rudnici boksita Lištica,
  • 1985. – 1986. Projektant elektro, Montprojekt-Elektra Mostar,
  • 1978. – 1985. Glavni tehnolog elektro, Rudnik i Željezara Vareš.
  ZNANSTVENA DJELATNOST

  Matični broj znanstvenika : 216895
  ReasercherID :  D-5710-2017
  GoogleScholar
  Hrvatska znanstvena bibliografija
  [php_everywhere]

  Projekti

  • 2006. – 2012. – „Kvaliteta i pouzdanost pogona EES Hrvatske na regionalnom tržištu el. energije“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, šifra projekta 165-1651481-1482, suradnik
  • 2006. – 2012. – „Vodik ili biodizel u gradskom javnom prometu“, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, šifra projekta 177-0000000-1931, suradnik
  • 1991. – 1996. – „Proračun elektromagnetskih polja u razvoju strojeva i aparata“ , Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, šifra projekta 2-05-273, suradnik
  NASTAVNA DJELATNOST

  Preddiplomska nastava

  • Elektroenergetska postrojenja, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2005. – 2006.
  • Projektiranje, izgradnja i održavanje el. postrojenja, uređaja i instalacija, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2005. – 2006.
  • Električni sklopni aparati, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2005. – 2006.
  • Tehnika visokog napona, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2005. – 2006.
  • Brodske visokonaponske tehnologije, Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu, 2007. – 2008.
  • Osnove elektrotehnike, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006. – danas
  • Električna mjerenja, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006. – danas
  • Primijenjena elektrotehnika, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2006. – danas
  • Obnovljivi izvori energije, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Splitu, 2012. – danas

  Poslijediplomska nastava

  • Snabdijevanje energijom u tržišnim uvjetima, Elektrotehnički fakultet Sveučilišta u Osijeku, 2005. – 2006.

  Mentoriranje završnih radova

  • Zrinka Matijašević (2009.) „Pokretanje asinkronih motora pomoću soft startera“,
  • Ita Klarić-Kukuz (2009.) „Zaštita od opasnog dodirnog napona u električnim instalacijama niskog napona“,
  • Martina Prgomet (2009.) „Održavanje i eksploatacija transformatora“,
  • Josip Tadin (2009.) „Kratki spojevi u visokonaponskim postrojenjima“,
  • Ivan Bagat (2009.) „Priključivanje sinkronog generatora na krutu mrežu“,
  • Marija Kadić (2009.) „Paralelni rad transformatora“,
  • Antonia Ruić (2009.) „Nove vrste akumulatorskih baterija za sustave istosmjernog napona u elektroenergetskim postrojenjima“,
  • Ivan Kalinić (2010.) „Supravodljivi kabeli“,
  • Ante Grbavac (2012.) „Određivanje parametara fotonaponske solarne ćelije“,
  • Antonija Omazić (2012.) „Superkondenzatori“,
  • Marko Ćoso (2014.) „Automatska regulacija napona pomoću transformatora s promjenom transformacije pod opterećenjem“,
  • Dragana Banović (2014.) „Elektrokemijski protočni kondenzatori“,
  • Tomislav Čevra (2014.) „Elektronegativnost“,
  • Luka Karan (2014.) „Supravodljivi transformatori“,
  • Tamara Katić (2015.) „Mjerenje električne impedancije“,
  • Antonela Barnjak (2015.) „Wheatstoneov mjerni most“,
  • Jelena Rendulić (2016.) „Redefinicija SI sustava jedinica“,
  • Tihana Krivić (2016.) „Primjena Josephsonova efekta u električnom mjeriteljstvu“,
  • Mia Osibov (2016.) „Koncept mjerne nesigurnosti“,
  • Valentina Majpruz (2017.) „Magnetska svojstva materijala“,
  • Tihana Đogaš (2017.) „Autotransformatori“.

  Mentoriranje diplomskih radova

  • Ivan Švarc (2006.) „Mjerenje specifične otpornosti tla i karakterističnih veličina uzemljivačkog sustava sukladno IEEE Std. 81“,
  • Tomislava Ečić (2009.) „Induktivni strujni transformatori“,
  • Nataša Svaguša (2009.) „Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja u električnim instalacijama niskog napona u zgradama“,
  • Marija Knezović (2009.) „Besprekidni izvori napajanja“,
  • Boris Aračić (2010.) „Nekonvencionalni mjerni transformatori“,
  • Antonio Porobija (2010.) „Sustavi zaštite od munje“,
  • Mijo Lelas (2010.) „Linearni sinkroni motori“,
  • Dean Žarko (2012,) „Stotinu godina supravodljivosti“,
  • Ivan Kalinić (2012.) „Supravodljivo magnetsko pohranjivanje električne energije“,
  • Dragan Uljični (2013.) „Supravodljivi ograničivači struje kvara u elektro – energetskim mrežama“,
  • Ana Marović (2014.) „Nuklearne elektrane“,
  • Mate Čurić (2014.) „Goriva u cementnoj industriji“.

  Start typing and press Enter to search

  Skip to content