SVEUČILIŠTE U SPLITU
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
ODJEL ZA POLITEHNIKU

Split, 25. lipnja 2020.g.

OBRANA DIPLOMSKOG RADA

Kandidat: TIHANA ĐOGAŠ

Diplomski studij: Informatika i tehnika
Smjer: Nastavnički

Naslov diplomskog rada:

Uloga nastavnika u motivaciji učenika na nastavi Tehničke kulture

Povjerenstvo za obranu diplomskog rada:

1. doc. dr. sc. Stjepan Kovačević – predsjednik
2. doc. dr. sc. Nikola Marangunić – član
3. Hrvoje Turić, pred. – član

Datum i sat obrane: 29. lipnja 2020. u 1000 sati
Soba: B-1-06

Start typing and press Enter to search