PREDDIPLOMSKI STUDIJ

UPISI NA PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA U LJETNOM UPISNOM ROKU U AKAD. GOD. 2019./2020.

POSTUPAK UPISA:

Upisi na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija vršiti će se od 16. do 19. srpnja 2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33. – prizemlje B – 04, prema sljedećem rasporedu:

 

Datum: ŠALTER – 1 ŠALTER – 2
16. srpnja 2019. Biologija i kemija Informatika
17. srpnja 2019. Biologija Informatika i tehnika
18. srpnja 2019. Fizika Matematika i fizika
19. srpnja 2019. Matematika; smjerovi: matematički, računarski, primijenjena matematika Matematika i informatika; smjer: nastavnički
Studenti koji iz opravdanih razloga ne mogu pristupiti upisima na dan koji je predviđen za njihovu studijsku grupu potpunu dokumentaciju mogu donijeti zaključno do petka 19. srpnja 2019. godine do 14,00 sati!

 

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa. Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Svjedodžba o državnoj maturi/Potvrda o položenim ispitima državne mature – studenti kojima do upisa ne bude izdana Svjedodžba/Potvrda iste mogu dostaviti početkom listopada;
 • Rodni list ili elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisa:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji studij ne upisuju prvi put).

 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00 kuna.

Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. ne upisuju prvi put prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 8.000,00 kuna.

Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

 

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

Pored navedenog studenti popunjavaju i tiskanicu Prijava za upis (tiskanicu možete dobiti sa indeksom ili istu skinuti sa web stranice)

Na studijskim grupama na kojima postoje izborni predmeti studenti su dužni svoj izbor upisati u prijavu za upis. 

PODATCI ZA UPLATU:

  TROŠKOVI UPISA: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR6124070001100580549 HR6124070001100580549
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisnine Troškovi školarine za akad. god. 2019/20
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna

POSTUPAK PRIJAVE

Prijave za upis u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Splitu obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU), kojem se pristupa s mrežne stranice   postani student.

Svi kandidati koji upisuju prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija moraju imati položenu državnu maturu na razinama koje su utvrđene za svaki studijski program pojedinačno, uključujući i kandidate koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine.   Kandidati koji ostvaruju pravo na izravan upis na temelju županijskih natjecanja koja se ne unose putem NISpVU-a dostavljaju Potvrdu/Diplomu o postignutom uspjehu u originalu najkasnije do 01. srpnja 2019. godine u Studentsku službu Fakulteta (osobno ili poštom) uz obvezno naveden studijski program kojeg žele upisati.

 

Uvjeta upisa na studijske programe Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za akademsku godinu 2019./20.

Studijski program Udio u bodovanju prosječne ocjene iz srednje škole Obavezni predmeti Izborni predmeti Posebna postignuća
Hrvatski jezik Matematika Strani jezik
Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Razina Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju Predmet (uvjet za upis: Da/Ne) Udio u bodo-vanju
Biologija i kemija 40% A 20% B 10% A 10% Biologija (Ne) 20% Kemija (Ne) 20% Vidi pod 1)
Biologija 30 % A 20 % B 10 % A 10 % Biologija (Ne) 30 % – – – – – –
Fizika 30% B 10% A
min 3
30% B 10% Fizika

(Ne)

20% – – – – – – Vidi pod 2)
Matematika i fizika 30%a) B 10% A
min 3
40% B 0% Fizika

(Ne)

20% – – – – – –
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 40%b) A 10% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 4)
Matematika i informatika,

smjer: nastavnički

35%c) A 15% A
min 3
50% A 0% – – – – – – – – – – – –
Informatika 35% A 15% B 50% A 0% – – – – – – – – – – – – Vidi pod 5)
Informatika i tehnika 40% B 10% B 30% B 10% Fizika

(Ne)

10% Inform. (Ne) 10%
 1. Pravo izravnog upisa: jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz biologije ili kemije.
  Sudjelovanje na državnom natjecanju iz biologije ili kemije: 2% bodova.
 2. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike ili astronomije te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 3. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A), fizike, astronomije ili informatike te osvojeno jedno od prva tri mjesta na županijskom natjecanju iz fizike.
 4. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A).
 5. Pravo izravnog upisa: sudjelovanje na državnom ili međunarodnom natjecanju iz matematike (državno natjecanje: razina A) ili informatike.
 1. a) 15% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 2. b) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 20% prosječna ocjena iz predmeta matematika;
 3. c) 20% prosječna ocjenu iz srednje škole, 15% prosječna ocjena iz predmeta matematika.

Napomena: Studenti nemaju pravo upisa onih studijskih programa koji u svome nastavnom planu i programu imaju obavezne predmete za koje su tijekom prethodnih studija izgubili pravo upisa prema članku 14. Pravilnika o sustavu studiranja na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnom studijima na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Studijska grupa Državljani RH/članice EU Strani državljani izvan EU UKUPNO
Biologija i kemija 40

 

0 40

 

Biologija 25 2 27
Matematika i fizika 20

 

2 22
Matematika i informatika, smjer: nastavnički 20

 

0 20
Matematika, smjerovi: matematički, primijenjena matematika, računarski 60

 

0 60
Informatika i tehnika 40

 

0 40
Informatika 40

 

0 40
Fizika 40

 

2 42
DIPLOMSKI STUDIJ

UPISI U PRVU GODINU DIPLOMSKIH STUDIJA U AKAD. GOD. 2019./2020.

 POSTUPAK PRIJAVE:

Prijave na razredbeni postupak za upis u prvu godinu diplomskih sveučilišnih studija kandidati predaju u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 02, u periodu od 02. do 23. rujna 2019. godine.

Uz  „PRIJAVU NA RAZREDBENI POSTUPAK“ kandidati prilažu slijedeću dokumentaciju:

 • Diplomu ili Potvrdu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju;
 • Prijepis ocjena s težinskim prosjekom ocjena;
 • Ovjereni nastavni plan i program završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su preddiplomski studij završili na drugom Fakultetu);
 • Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u novčanom iznosu od 100,00 kuna na IBAN Fakulteta broj: HR6124070001100580549, s pozivom na broj: 6526407-22000

Nepotpune i nepravovremene Prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

OBJAVA  RANG  LISTA:  Rang  liste prijavljenih kandidata biti će objavljene 24. rujna 2019. godine na web stranici Fakulteta.

 

POSTUPAK UPISA: Upisi na prvu godinu sveučilišnih diplomskih studija vršiti će se  25. i 26. rujna 2019. godine u vremenu od 10,00 do 14,00 sati (uz pauzu za dnevni odmor od 12,00 do 12,30) u Studentskoj službi Fakulteta na Kampusu, Ruđera Boškovića 33., prizemlje B – 04 prema rasporedu i uputama koje će biti objavljen početkom rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, ali nisu pristupili upisima u navedenim rokovima gube pravo upisa.

Studenti su dužni na upise donijeti svu dokumentaciju i priložiti odgovarajuće dokaze o uplati – u protivnom neće moći pristupiti upisima.

 

DOKUMENTACIJA ZA UPISE:

 • Rodni list ili Elektronički zapis iz matice rođenih izdan putem servisa e – Građani;
 • Domovnica ili Elektronički zapis iz knjige državljana izdan putem servisa e – Građani;
 • Potvrda o prebivalištu ili Elektronički zapis o prebivalištu izdan putem servisa e – Građani;
 • dvije osobne fotografije dimenzije 3,5 cm x 4,5 cm;
 • dokaz o uplati troškova upisnine:
 • dokaz o uplati troškova školarine (za studente koji diplomski studij ne upisuju prvi put).

 

DOKAZ O UPLATI UPISNINE/ŠKOLARINE:

 • Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. prvi put upisuju prvu godinu studija dužni su platiti troškove upisnine u novčanom iznosu od 400,00
 • Pristupnici koji u akad. god. 2019./2020. ne upisuju prvi put prvu godinu diplomskog studija dužni su platiti troškove upisa u novčanom iznosu od 400,00 kuna, te troškove školarine u novčanom iznosu od 000,00 kuna.
 • Školarina se plaća jednokratno prije upisa na studij.

Studentima će se po predočenju dokaza o uplati troškova upisa (na označenom mjestu na Fakultetu) predati indeks. Studenti obavezno popunjavaju prve dvije stranice indeksa.

 

PODATCI ZA UPLATU:

TROŠKOVI UPISNINE: TROŠKOVI ŠKOLARINE:
Primatelj: Prirodoslovno–matematički fakultet Split Prirodoslovno–matematički fakultet Split
IBAN: HR6124070001100580549 HR6124070001100580549
POZIV NA BROJ: 6526401 – 23300 6526400 – 20500
OPIS PLAĆANJA: Troškovi upisnine Troškovi školarine za akad. god. 2019/20
IZNOS: 400,00 kuna 8.000,00 kuna

UVJETI UPISA I UPISNE KVOTE NALAZE SE U NATJEČAJU ZA UPIS.

Start typing and press Enter to search