Pozivamo Vas na 8. fakultetski seminar u srijedu 05.04.2017.

Ovaj fakultetski seminar se sastoji od dva dijela:

  • U 10:00 sati u amfiteatru 3F-A-1-1 će Dr.sc. Mario Cindrić održati predavanje pod naslovom „Biotipizacija, određivanje vrste i podvrste, te izrada proteinskog profila spektrometrijom masa”
  • U 12:00 sati u amfiteatru 3F-A-0-1 će se održati javna rasprava o Znanstvenoj strategiji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu za razdoblje od 2017. do 2021. godine na koju se pozivaju svi zaposlenici u znanstveno-nastavnom, nastavnom i suradničkom zvanju.

Sažetak predavanja:
Primjenom originalne CAF/CAF metode aminokiselinske sekvence mogu biti iščitane u pozitivnom i negativnom načinu rada spektrometra masa. U konačnici preklapanjem svakog od analiziranih spektara dolazimo do učinkovite metode, koja na brz jednostavan i točan način može odrediti vrstu, podvrstu, proteinski profil i svojstva nepoznate stanice (od mikroorganizama do biljaka).
Metodologija i programski paket nazvan Protein Reader se izvode uz pomoć spektrometrije masa (MALDI ili ESI), pri čemu:

  • sekvenciranje peptida uključuje iščitavanje b-iona (neg. način ionizacije) i y-iona (poz. način ionizacije) čineći okvir čitanja jednoznačnim i provjerljivim,
  • kliničke aplikacije zahtijevaju kontrolu kvalitete rezultata, a ona je dobivena iščitavanjem sekvenci sa oba kraja peptida (MS/MS neg. i poz.),
  • priprava uzoraka u vremenu od 3h se u potpunosti može automatizirati,
  • biotipizacija PR pristupom ne oslanja se na vlastite baze već je vezana na univerzalnu NCBI nr gensku bazu podataka,
  • razvijeni programski alat nazvan PROTEIN READER primjenjuje CAF/CAF reagens za brzu, točnu i pouzdanu identifikaciju proteina i vrsta.

Kratki životopis:
Dr.sc. Mario Cindrić diplomirao je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, gdje je stekao i doktorat znanosti iz polja kemije 2004. godine. Do 2008. godine radio je u Plivi, nakon čega se zapošljava na Institutu Ruđer Bošković, najprije kao znanstveni suradnik, a od 2013. godine kao viši znanstveni suradnik. Aktivno je uključen u izvođenje nastave na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu gdje predaje nekoliko kolegija za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija molekularne biologije i kemije. U svom znanstvenom radu fokusirao se na područje bioanalitike i proteomike, te je do sada bio uključen u nekoliko većih znanstvenih projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije (ApliMetaFarma & RapidCell).

Start typing and press Enter to search