Pozivamo Vas na 13. Fakultetski seminar u srijedu 22.11.2017. u amfiteatru A-1-1 u 12:00 sati na kojem će Prof. Miroslav Radman, utemeljitelj Mediteranskog instituta za istraživanje života (MedILS), Split i profesor emeritus na Université Paris-Descartes, Faculté de Médecine Paris-Descartes, Pariz, Francuska, održat predavanje pod naslovom Istraživanja kemije i biologije starenja i bolesti starenja u splitskom MedILSu.

 

asdf 

 

Sažetak : Fenotip i fenotipske promjene odraz su strukture i funkcije stanica, organa i organizama. Bolest je kompleksna fenotipska promjena koja odražava promjene u aktivnosti staničnih proteoma. Do nedavno, biolozi i lijecnici bavili su se uglavnom genskim mutacijama i epigenetskim modifikacijama DNA kao uzrocima fenotipskih promjena. To vazi za urodjene sindrome, ali ne nužno i za starenje i bolesti vezna uz starenje. Funkcija proteina može se mijenjati i bez genomskih promjena (koje nastaju kao posljedica malfunkcije oštećenih proteina) putem post-sintetskih fizioloških i ne-fizioloskih (toksičnih) modifikacija. Takve promjene su mjerljive i reverzibilne na nivou stanica. Reverzibilnost starenja i bolesti starenja dokazana je nedavno eksperimentima heterokrone parabioze kod miševa (povezani krvotok mladog i starog misa).

Istraživanjima u splitskom MedILSu rada se vizija nove medicine koja bi za degenerativne bolesti i rak bila ekvivalentna kumulativnom efektu vakcina i antibiotika na infektivne bolesti. Argumenti, premise i projekti su:

  • (1) Identifikacija primarnog uzroka staničnog morbiditeta i mortaliteta kao izvora svih bolesti starenja (uz jasnu distinkciju od kompleksnih posljedica starenja i bolesti), a to je oksidativno oštećenje proteina fatalno po njihovu biološku funkciju.
  • (2) Dijagnostička identifikacija urođenih predispozicija na bolesti starenja. To su «tihe» mutacije (polimorfizmi) koje povećavaju osjetljivost tog proteina na oksidacijska oštećenja. Radi se o «uvjetnim» mutacijama koje se tipično manifestiraju u post-reproduktivnom periodu nakon duge latencije.
  • (3) Perspektiva ciljane farmakološke prevencije i liječenja bolesti (fenotipskom reverzijom u zdravo stanje).

Ramifikacije: Budući da je u relativno razvijenim zemljama 90% smrtnosti vezano za starenje, eventualni uspjeh ovog projekta bi imao duboke društvene posljedice, kao: (1) revoluciju javnog zdravstva putem nove medicine, (2) pojavu nove preventivne i kurativne farmakologije ciljane na zaštitu proteina i ekstracelularnog matriksa, (3) produženje zdravog i produktivnog života, (4) redukciju patnje i financijskih opterećenja familija i državnih budžete i (5) novu ekonomiju.

 

——————————————————————————————————————————————————

Krisko A and Radman M (2013) PLoS Genetics 9(9): e1003810

Krisko A and Radman M (2010) PNAS 107: 14373

Krisko A, Leroy M, Radman M and Meselson M (2011) PNAS 109: 2354

Krisko A and Radman M (2013) Cold Spring Harb Perspect Biol – doi: 10.1101/cshperspect.a012765

Start typing and press Enter to search